37240 Трстеник, Кнегиње Милице 5 - Телефон: 381 (0)37 714-333; 714-598

Добродошли на званични сајт општине Трстеник

Понедељак 22 07 2024
Ћирилица

Интерна ревизија

sistem48app

stambene_zajednice

 

pecat

 

statut1

 
JNMZTrstenik

 

budze1t

 

sluzbeni_list

konkursi

poslovnik

poslovnikVECE

poslovnik_zalba

zastita

sistematizacija

lista-ovl-lica

odluka

kodeks

strateg


izvestaj2023

 

spisak

 

vodna_knjiga

plan

uzbunjivanje


rodna_ravnopravnost23

javnerasprave
 
swirl 

zasticeni_kupac


swirl

zahtev_infor_javni_znacaj

swirl

 

tribina


stalna_konferencija_gradova_fb

pocetna1

Сервисне информације


Јавни позив за финансирање пројеката од јавног интереса - Акције "Да се ради и гради по твом" pdf

Формулар за пријаву предлога пројекта: word

Буџет пројекта: excel

Јавни конкурс за попуњавање извршилачких радних места и пријем приправника у Oпштинској управи општине Трстеник

Листа кандидата који су испунили мерила за избор:
Листа кандидата за радно место бр 1:pdf
Листа кандидата за радно место бр 2:pdf
Листа кандидата за радно место бр 3:pdf
СПИСАК КАНДИДАТА ПОД ШИФРАМА МЕЂУ КОЈИМА СЕ СПРОВОДИ ИЗБОРНИ ПОСТУПАК НА ЈАВНОМ КОНКУРСУ pdf

Јавни конкурс текст огласа: pdf
Образац Пријаве за радно место бр. 1: word
Обавештење за кандидате за радно место бр. 1: pdf
Образац Пријаве за радно место бр. 2: word
Обавештење за кандидате за радно место бр. 2: pdf
Образац Пријаве за радно место бр. 3: word
Обавештење за кандидате за радно место бр. 3: pdf


Напомена: Обавештење о јавном конкурсу објављено је у дневном листу Политика дана 07.06.2024. године.


ЈАВНИ ПОЗИВ ЗА ОСТВАРИВАЊЕ ПРАВА НА КОРИШЋЕЊЕ СРЕДСТАВА ИЗ БУЏЕТА ОПШТИНЕ ТРСТЕНИК ЗА СУФИНАНСИРАЊЕ КАМАТЕ ЗА ПОЉОПРИВРЕДНЕ КРЕДИТЕИНВЕСТИЦИЈЕ У ФИЗИЧКУ ИМОВИНУ ПОЉОПРИВРЕДНИХ ГАЗДИНСТАВА, ОСИГУРАЊЕ УСЕВА, ПЛОДОВА, ВИШЕГОДИШЊИХ ЗАСАДА, РАСАДНИКА И ЖИВОТИЊА И ПРОМОТИВНЕ АКТИВНОСТИ У ПОЉОПРИВРЕДИ И РУРАЛНОМ РАЗВОЈУ ЗА  2024. ГОДИНУ НА ТЕРИТОРИЈИ ОПШТИНЕ ТРСТЕНИК

Информација о расписивању јавног позива pdf


ЈАВНИ ПОЗИВ pdf


Захтеви за пријаву:

1 - Захтев за суфинансирање камате за пољопривредне кредите pdf
2 - Захтев за коришћ. подстицаја за подршку инвестицијама у физ. имовину пољопривредних газдинстава pdf
3 - Захтев за осигурање усева, плодова, вишегодишњих засада, расадника и животиња pdf
4 - Захтев за коришћење подстицаја за промотивне активности pdf

Решење pdf
Листа вредновања pdf
 

Јавни позив - конкурс за финансирање (или/и суфинасирање) посебних програма/пројеката удружења у области заштите животне средине општине Трстеник за 2024. годину pdf

Обрасци за пријаву:
1 Образац за пријаву word
2 Анекс 1 Образац предлога пројекта word
3 Анекс 2 табеларни приказ буџета excel

Образац изјаве 1 word
Образац Изјаве 2 word


Решење pdf
Листа вредновања
 pdf

Јавни позив - конкурс за финансирање (или/и суфинасирање) посебних програма/пројеката удружења у области унапређења положаја етничких заједница и мањина из буџета општине Трстеник за 2024. годину pdf


Обрасци за пријаву:

0 Образац за пријаву word
1 Анекс 1 Образац предлога пројекта word
2 Анекс 2 табеларни приказ буџета excel

Образац изјаве 1 word
Образац Изјаве 2 wordИнтерни конкурс за попуњавање извршилачког радног места у Oпштинској управи општине Трстеник

Интерни конкурс:pdf


Образац пријаве за интерни конкурс: word

Информација за кандидате: pdf

Јавни конкурс за доделу средстава црквама и верским заједницама које се финансирају из буџета општине Трстеник за 2024. годину

Јавни позив pdf

Обрасци за пријаву:

Образац Пријаве на конкурс: word
Анекс 1 Образац предлога пројекта: word
Анекс 2 Образац буџета пројекта: word
Изјава о обезбеђењу средстава: word
Изјава о одсуству сукоба интереса: word
Образац Изјаве 1: word
Образац изјаве 2: word


Обрасци за извештавање:
Наративни известај word
Финансијски извештај excel

Листа вредновања pdf

JАВНИ ПОЗИВ / КОНКУРС ЗА ФИНАНСИРАЊЕ (или /и СУФИНАСИРАЊЕ) ПОСЕБНИХ ПРОГРАМА/ПРОЈЕКАТА УДРУЖЕЊА У ОБЛАСТИ У ОБЛАСТИ СОЦИЈАЛНЕ ЗАШТИТЕ, БОРАЧКО – ИНВАЛИДСКЕ ЗАШТИТЕ, ЗАШТИТЕ ЛИЦА СА ИНВАЛИДИТЕТОМ И ХУМАНИТАРНИХ ПРОГРАМА ОПШТИНЕ ТРСТЕНИК ЗА 2024. ГОДИНУ pdf


Обрасци за пријаву:

0 Образац за пријаву word
1 Анекс 1 Образац предлога пројекта word
2 Анекс 2 табеларни приказ буџета excel
Образац изјаве 1 word
Образац Изјаве 2 wordЈАВНИ КОНКУРС ЗА ФИНАСИРАЊЕ/СУФИНАСИРАЊЕ ПОСЕБНИХ ПРОГРАМА/ПРОЈЕКАТА ОД ЈАВНОГ ИНТЕРЕСА КОЈА РЕАЛИЗУЈУ УДРУЖЕЊА/ОРГАНИЗАЦИЈЕ ИЗ ОБЛАСТИ ПРИВРЕДЕ ИЗ БУЏЕТА ОПШТИНЕ ТРСТЕНИК ЗА 2024. ГОДИНУ pdf

Обрасци за пријаву:
1 Образац за пријаву word
2 Анекс 1 Образац предлога пројекта word
3 Анекс 2 табеларни приказ буџета excel

Образац изјаве 1 word
Образац Изјаве 2 word


Записник са седнице конкурсне комисије pdf
Јавни позив - конкурс за финансирање (или/и суфинасирање) посебних програма/пројеката удружења у области унапређења положаја етничких заједница и мањина из буџета општине Трстеник за 2024. годину pdf


Обрасци за пријаву:

0 Образац за пријаву word
1 Анекс 1 Образац предлога пројекта word
2 Анекс 2 табеларни приказ буџета excel

Образац изјаве 1 word
Образац Изјаве 2 word


Записник са седнице конкурсне комисије pdf
Јавни позив - конкурс за финансирање (или/и суфинасирање) посебних програма/пројеката удружења у области заштите животне средине општине Трстеник за 2024. годину pdf


Обрасци за пријаву:
1 Образац за пријаву word
2 Анекс 1 Образац предлога пројекта word
3 Анекс 2 табеларни приказ буџета excel

Образац изјаве 1 word
Образац Изјаве 2 word

ЈАВНИ ПОЗИВ/КОНКУРС ЗА ФИНАНСИРАЊЕ И СУФИНАНСИРАЊЕ ПРОГРАМА/ПРОЈЕКАТА ОД ЈАВНОГ ИНТЕРЕСА КОЈА РЕАЛИЗУЈУ УДРУЖЕЊА ГРАЂАНА И ОРГАНИЗАЦИЈЕ ЦИВИЛНОГ ДРУШТВА ЗА ПРОМОТИВНЕ АКТИВНОСТИ У ПОЉОПРИВРЕДИ И РУРАЛНОМ РАЗВОЈУ

Решење: pdf

Листа вредновања: pdf

Јавни позив: pdf

Обрасци за пријаву:

1 Образац за пријаву word
2 Анекс 1 Образац предлога пројекта word
3 Анекс 2 табеларни приказ буџета excel

Образац изјаве 1 word
Образац Изјаве 2 word
Образац Изјаве 3 wordЈАВНИ КОНКУРС ЗА ФИНАНСИРАЊЕ /СУФИНАСИРАЊЕ, ПРОГРАМА/ПРОЈЕКАТА УДРУЖЕЊА ГРАЂАНА И ДРУГИХ ОРГАНИЗАЦИЈА ЦИВИЛНОГ ДРУШТВА ОД ЈАВНОГ ИНТЕРЕСА ИЗ ОБЛАСТИ КУЛТУРЕ ИЗ БУЏЕТА ОПШТИНЕ ТРСТЕНИК ЗА 2024. ГОДИНУ

Решење:pdf
Листа вредновања: pdf

Јавни позив: pdf
Годишњи план расписивања јавних конкурса за средстава за подстицање програма или недостајућег дела средстава за финансирање програма од јавног интереса која реализују удружења на територији општине Трстеник за 2024. годину

Годишњи план pdf

Конкурс за суфинансирање пројеката у области јавног информисања у 2024. години

-Решење о расподели средстава из буџета општине Трстеник за пројекте којима се остварује јавни интерес у области јавног информисања за 2024.годину pdf

- Решење о именовању стручне Комисије за оцењивање пројеката у области јавног информисања ради остваривања јавног интереса за 2024. годинуpdf


- Правилник о суфинансирању пројеката за остваривање јавног интереса у области јавног информисања pdf

- Бодовна листа пријављених кандидата за учешће у раду Стручне комисије задужен за спровођење Конкурса pdf

- Записник Стручне службе о приспелим пријавама за чланове Стручне комисије pdf

- Одлука о расподели средстава за суфинанс.пројеката у области јавног информисања у 2024. години pdf


- Одлука о расписавању конкурса за суфинансирање пројеката у области јавног информисања у 2024. години pdf


- Јавни позив pdf


1. Пријава за суфинансирање пројеката у области јавног информисања - Образац 1 word


2. Буџет пројекта и финасијски извештај - Образац 1, Образац 1а и Образац 2 excel

3. Наративни и финансијски извештај о реализацији пројекта у области јавног информисања - Образац-2 word

4. Ревидирана пријава за суфинансирање пројекта у области јавног информисања - Образац 1А word

5. Образац за пријаву за члана комисије - Образац 3 word

6. Бодовна листа за оцену пројекта производње медијских садржаја - Образац 4 word

7. Изјава о објављивању емитовању произведеног медијског садржаја - Образац 6 word

Конкурс за суфинансирање пројеката у области јавног информисања у 2024. години

-Решење о расподели средстава из буџета општине Трстеник за пројекте којима се остварује јавни интерес у области јавног информисања за 2024.годину pdf
- Решење о именовању стручне Комисије за оцењивање пројеката у области јавног информисања ради остваривања јавног интереса за 2024. годинуpdf
- Правилник о суфинансирању пројеката за остваривање јавног интереса у области јавног информисања pdf

- Бодовна листа пријављених кандидата за учешће у раду Стручне комисије задужен за спровођење Конкурса pdf
- Записник Стручне службе о приспелим пријавама за чланове Стручне комисије pdf
Одлука о расподели средстава за суфинанс.пројеката у области јавног информисања у 2024. години pdf

Одлука о расписавању конкурса за суфинансирање пројеката у области јавног информисања у 2024. години pdf

Јавни позив pdf

1. Пријава за суфинансирање пројеката у области јавног информисања - Образац 1 word

2. Буџет пројекта и финасијски извештај - Образац 1, Образац 1а и Образац 2 excel

3. Наративни и финансијски извештај о реализацији пројекта у области јавног информисања - Образац-2 word

4. Ревидирана пријава за суфинансирање пројекта у области јавног информисања - Образац 1А word

5. Образац за пријаву за члана комисије - Образац 3 word

6. Бодовна листа за оцену пројекта производње медијских садржаја - Образац 4 word

7. Изјава о објављивању емитовању произведеног медијског садржаја - Образац 6 word

План расписивања Јавног конкурса за средства за подстицање програма или недостајућег дела средстава за финансирање програма од јавног интереса која реализују удружења за период привременог финансирања општине Трстеник (јануар-март 2024.године)

План расписивања Јавног конкурса pdf


Оглас о давању у закуп грађевинског земљишта за постављање привремених објеката - гаража путем јавног надметања:

ЈАВНИ ПОЗИВ ЗА ДОКАЗИВАЊЕ ПРАВА ПРЕЧЕГ ЗАКУПА ПОЉОПРИВРЕДНОГ ЗЕМЉИШТА У ДРЖАВНОЈ СВОЈИНИ НА ТЕРИТОРИЈИ ОПШТИНЕ ТРСТЕНИК ЗА 2024. ГОДИНУ:pdf

Захтев за признавање права пречег - инфраструктура:pdf

Захтев за признавање права пречег - сточарство:pdf

Изјава 1а:pdf

Изјава 1б:pdf

Изјава 2а:pdf
 
Изјава 2б:pdf

ЈАВНИ ПОЗИВ ЗА ОСТВАРИВАЊЕ ПРАВА КОРИШЋЕЊА БЕЗ ПЛАЋАЊА НАКНАДЕ ПОЉОПРИВРЕДНОГ ЗЕМЉИШТА У ДРЖАВНОЈ СВОЈИНИ НА ТЕРИТОРИЈИ ОПШТИНЕ ТРСТЕНИК ЗА 2024. ГОДИНУ:pdf

Захтев за остваривање бесплатног коришћења пољопривредног земљишта у државној својини без плаћања накнаде на територији општине Трстеник за 2024. годину: pdf


Извештај о спроведеним конкурсима и оцени реализације подржаних пројеката за остваривање јавног интереса у области културе за 2023.годину pdf

Решење: pdf
Листа вредновања: pdf

Јавни конкурс за финансирање/суфинасирање, програма/пројеката удружења грађана и других организација цивилног друштва од јавног интереса из опласти културе из буџета општине Трстеник за 2023. годину pdf


Обрасци за пријаву:


1 Анекс 1 Образац за пријаву word
2 Анекс 2 табеларни приказ буџета excel
3 Анекс 3 Образац предлога пројекта word
4 Анекс 4 Опис програма: word
Образац изјаве 1 word
Образац Изјаве 2 word
Образац Изјаве 3 word

Извештај о спроведеним конкурсима и оцени реализације подржаних пројеката за остваривање јавног интереса у области заштите животне средине за 2023.годину pdf
Решење: pdf
Листа вредновања: pdf

Јавни позив - конкурс за финансирање (или/и суфинасирање) посебних програма/пројеката удружења у области заштите животне средине општине Трстеник за 2023. годину pdf

Обрасци за пријаву:
1 Образац за пријаву word
2 Анекс 1 Образац предлога пројекта word
3 Анекс 2 табеларни приказ буџета excel

Образац изјаве 1 word
Образац Изјаве 2 word

ЈАВНИ ПОЗИВИ ЛАПЗ
Јавни конкурс за организовање спровођења јавних радова у 2023. години ТС pdf

Јавни позив незапосленима за доделу субвенције за самозапошљавање у 2023. години ТС  pdf

Јавни позив за доделу субвенције за теже запошљиве у 2023. години ТС pdf

Јавни позив за реализацију мере стручне праксе 2023 ТС pdf

Пријава за спровођење јавног рада - 2023. ТС word

Прилог 01 - Захтев за учешће у мери стручне праксе ТС word 

Захтев са бизнис планом за 2023. годину - Теже запошљиви ТС word

Захтев са бизнис планом за доделу субвенције за самозапошљавање за 2023. год ТС word

Обавештење о јавном конкурсу објављено је у дневном листу Политика дана 29.05.2023. године.

1 Информација о расписивању јавног позива word

ЈАВНИ ПОЗИВ ЗА ОСТВАРИВАЊЕ ПРАВА НА КОРИШЋЕЊЕ СРЕДСТАВА ИЗ БУЏЕТА ОПШТИНЕ ТРСТЕНИК ЗА СУФИНАНСИРАЊЕ КАМАТЕ ЗА ПОЉОПРИВРЕДНЕ КРЕДИТЕ, ИНВЕСТИЦИЈЕ У ФИЗИЧКУ ИМОВИНУ ПОЉОПРИВРЕДНИХ ГАЗДИНСТАВА, ОСИГУРАЊЕ УСЕВА, ПЛОДОВА, ВИШЕГОДИШЊИХ ЗАСАДА, РАСАДНИКА И ЖИВОТИЊА И ПРОМОТИВНЕ АКТИВНОСТИ У ПОЉОПРИВРЕДИ И РУРАЛНОМ РАЗВОЈУ pdf


Захтеви за пријаву:

1 - Захтев за суфинансирање камате за пољопривредне кредите word
2 - Захтев за коришћење подстицаја за подршку инвестицијама у физ. имовину поњопр. газдинстава  word
3 - Захтев за осигурање усева, плодова, вишегод. засада, расдника и животиња word
4 - Захтев за коришћење подстицаја за промотивне активности  word

Решење: pdf
Јавни позив за финансирање пројеката од јавног интереса - Акције "Да се ради и гради по твом" pdf


Формулар за пријаву предлога пројекта: word

Буџет пројекта: excel

Јавни конкурс за доделу средстава црквама и верским заједницама које се финансирају из буџета општине Трстеник за 2023. годину

Решење о расподели средстава: pdf
Јавни позив за цркве и верске заједнице pdfОбрасци за пријаву:
Образац Пријаве на конкурс: word
Анекс 1 Образац предлога пројекта: word
Анекс 2 Образац буџета пројекта: word
Изјава о обезбеђењу средстава: word
Изјава о одсуству сукоба интереса: word
Образац Изјаве 1: word
Образац изјаве 2: word


Обрасци за извештавање:
Наративни известај word
Финансијски извештај excel

Записник комисије за праћење и реализацију утрошка средстава удружења за 2023.годину pdf
Одлука Већа pdf


ЈАВНИ КОНКУРС ЗА ФИНАСИРАЊЕ/СУФИНАСИРАЊЕ ПОСЕБНИХ ПРОГРАМА/ПРОЈЕКАТА ОД ЈАВНОГ ИНТЕРЕСА КОЈА РЕАЛИЗУЈУ УДРУЖЕЊА/ОРГАНИЗАЦИЈЕ ИЗ ОБЛАСТИ ПРИВРЕДЕ ИЗ БУЏЕТА ОПШТИНЕ ТРСТЕНИК ЗА 2023. ГОДИНУ pdf


Обрасци за пријаву:
1 Образац за пријаву word
2 Анекс 1 Образац предлога пројекта word
3 Анекс 2 табеларни приказ буџета excel

Образац изјаве 1 word
Образац Изјаве 2 word


Извештај о спроведеним конкурсима и оцени реализације подржаних пројеката за остваривање јавног интереса у области заштите живот. средине за 2023.годину pdf
Решење: pdf

Листа вредновања: pdf

Јавни позив - конкурс за финансирање (или/и суфинасирање) посебних програма/пројеката удружења у области заштите животне средине буџета општине Трстеник за 2023. годину pdfОбрасци за пријаву:
1 Образац за пријаву word
2 Анекс 1 Образац предлога пројекта word
3 Анекс 2 табеларни приказ буџета excel

Образац изјаве 1 word
Образац Изјаве 2 word


Решење pdf
Листа вредновања pdf

ЈАВНИ ПОЗИВ/КОНКУРС ЗА ФИНАНСИРАЊЕ И СУФИНАНСИРАЊЕ ПРОГРАМА/ПРОЈЕКАТА ОД ЈАВНОГ ИНТЕРЕСА КОЈА РЕАЛИЗУЈУ УДРУЖЕЊА ГРАЂАНА И ОРГАНИЗАЦИЈЕ ЦИВИЛНОГ ДРУШТВА ЗА ПРОМОТИВНЕ АКТИВНОСТИ У ПОЉОПРИВРЕДИ И РУРАЛНОМ РАЗВОЈУ pdfОбрасци за пријаву:

1 Образац за пријаву word
2 Анекс 1 Образац предлога пројекта word
3 Анекс 2 табеларни приказ буџета excel


Образац изјаве 1 word
Образац Изјаве 2 word
Образац Изјаве 3 word


Решење: pdf
Листа вредновања: pdf
Јавни конкурс за финансирање/суфинасирање, програма/пројеката удружења грађана и других организација цивилног друштва од јавног интереса из опласти културе из буџета општине Трстеник за 2023. годину pdf


Обрасци за пријаву:

1 Анекс 1 Образац за пријаву word
2 Анекс 2 табеларни приказ буџета excel
3 Анекс 3 Образац предлога пројекта word
4 Анекс 4 Опис програма: word
Образац изјаве 1 word
Образац Изјаве 2 word
Образац Изјаве 3 word


ЈАВНИ КОНКУРС ЗА ПОПУЊАВАЊЕ ИЗВРШИЛАЧКИХ РАДНИХ МЕСТА И ПРИЈЕМ ПРИПРАВНИКА pdf
Изјава: pdf

Обавештење о јавном конкурсу објављено је у дневном листу Политика дана 23.02.2023. године.


Извештај о спроведеним конкурсима и оцени реализације подржаних пројеката за остваривање јавног интереса у области етничких заједница и мањина за 2023.годину pdf
Решење pdf

Листа вредновања: pdf

Јавни позив - конкурс за финансирање (или/и суфинасирање) посебних програма/пројеката удружења у области унапређења положаја етничких заједница и мањина из буџета општине Трстеник за 2023. годину pdf


Обрасци за пријаву:

0 Образац за пријаву word

1 Анекс 1 Образац предлога пројекта word

2 Анекс 2 табеларни приказ буџета excel

Образац изјаве 1 word

Образац Изјаве 2 wordИзвештај о спроведеним конкурсима и оцени реализације подржаних пројеката за остваривање јавног интереса у области социјалне заштите, борачко – инвалидске заштите, заштите лица са инвалидитетом и хуманитарних програма за 2023.годину pdf
Решење о расподели средстава: pdf


Листа вредновања: pdf


JАВНИ ПОЗИВ / КОНКУРС ЗА ФИНАНСИРАЊЕ (или /и СУФИНАСИРАЊЕ) ПОСЕБНИХ ПРОГРАМА/ПРОЈЕКАТА УДРУЖЕЊА У ОБЛАСТИ У ОБЛАСТИ СОЦИЈАЛНЕ ЗАШТИТЕ, БОРАЧКО – ИНВАЛИДСКЕ ЗАШТИТЕ, ЗАШТИТЕ ЛИЦА СА ИНВАЛИДИТЕТОМ И ХУМАНИТАРНИХ ПРОГРАМА ОПШТИНЕ ТРСТЕНИК ЗА 2023. ГОДИНУ 
pdf

Обрасци за пријаву:

0 Образац за пријаву word

1 Анекс 1 Образац предлога пројекта word

2 Анекс 2 табеларни приказ буџета excel

Образац изјаве 1 word

Образац Изјаве 2 word
Јавни конкурс за суфинансирање пројеката производње медијских садржаја у 2023. години

Решење о расподели средстава pdf
Јавни конкурс за суфинансирање пројеката производње медијских садржаја у 2023. години pdf

Пријава: word
Образац 2 - Наративни и финансијски извештај: word
Изјава: word
Буџет пројекта excel
Образац 2 - Финансијски извештај о реализацији пројекта excel
Решење o именовању стручне комисије pdf


Годишњи план расписивања јавних конкурса за средстава за подстицање програма или недостајућег дела средстава за финансирање програма од јавног интереса која реализују удружења на територији општине Трстеник за 2023. годину


Годишњи план:pdfОдлука pdf

Јавни конкурс за суфинансирање уградње соларних панела за производњу електричне енергије на породичним кућама и унапређење термотехничког система путем уградње калориметара, циркулационих пумпи, термостатских вентила и делитеља топлоте на територији општинe Трстеник за 2022. годинуpdf

Прилог 1 - пријавни образац pdf
Прилог 2 pdf
Прилог 3 pdf
Прилог 4 - општи услови и брошура pdf
Прилог 5 - брошура за домаћинства pdf
Прилог 6 - копија рачуна са обележеном одобреном снагом pdf
Прилог 7 - модел уговора о потпуном снабдевању са нето мерењем pdf
Прилог 8 - Изјава ЈЛК за преузимање информација од важности за Јавни позив 3-21 pdf
Прилог 9 - Сагласност pdf

Република Србија
ОПШТИНA ТРСТЕНИК

ОПШТИНСКА УПРАВА
Број: 111-22/2022-04
14.10.2022. године


На основу члана 4., чл. 94. и чл. 102. Закона о запосленима у аутономним покрајинама и јединицама локалне самоуправе („Сл. Гласник РС“ бр. 21/16, 113/17, 113/17-др. закон, 95/18, 114/21), члана 12. Уредбе о спровођењу интерног и јавног конкурса за попуњавање радних места у аутономним покрајинама и јединицама локалне самоуправе („Службени гласник РС“, 95/16, 12/22), Закључка Комисије за давање сагласности за ново запошљавање и додатно радно ангажовање код корисника јавних средстава 51 Број: 112-1733/2022 од 28.02.2022. године а у складу са Правилником о организацији и систематизацији радних места у Општинској управи и опшинском правобранилаштву општине Трстеник, бр. 020-1/2022-03 од 28.09.2022. године, Општинска управа општине Трстеник оглашава
 

ЈАВНИ КОНКУРС 
ЗА
ПОПУЊАВАЊЕ ИЗВРШИЛАЧКОГ РАДНОГ МЕСТА
И ПРИЈЕМ ПРИПРАВНИКА
 

I Орган у коме се радно место попуњава:

Општинска управа општине Трстеник, у Трстенику, ул. Кнегиње Милице бр. 5. 

II Радно место за које се прима приправник:

1. Послови процене утицаја пројеката на животну средину - 1 извршилац-приправник.

Опис послова: Обавља послове заштите и унапређења животне средине у складу са Законом о заштити животне средине, Закона о заштити природе, Закона о заштити ваздуха, Закона о заштити од буке у животној средини, Законом о заштити од нејонизујућих зрачења, Закона о управљању отпадом, Законом о хемикалијама и Законом о биоцидним производима; издаје дозволе за сакупљање и транспорт интерног и неопасног отпада на територији општине, као и дозвола за привремено складиштење, третман и одлагање интерног и неопасног отпада на локацији произвођача и друге акте у складу са одредбама Закона о управљању отпадом; спроводи поступак издавања интегрисаних дозвола за постројења и активности која могу имати негативан утицај на здравље људи, животну средину и материјална добра; обезбеђује контролу и праћење стања животне средине, анализу стања, праћење примене норматива и стандарда квалитета животне средине и предлагање одговарајућих мера; формира и води локални регистар извора загађивача; доставља податке из мониторинга Агенцији за заштиту животне средине; учествује у изради програма коришћења средстава буџетског фонда за заштиту и унапређење животне средине и прати спровођење пројеката који се суфинансирају из буџетских средстава; организује и подржава пројекте еколошке едукације грађана; обавља и друге послове у складу са одредбама посебних закона који су поверени јединицама локалне самоуправе из области заштите животне средине; обавља и друге послове по налогу руководиоца.

Услови: Стечено високо образовање из области екологије и медицинских наука, на основним академским студијама у обиму од најмање 240 ЕСПБ, мастер академским студијама, мастер струковним студијама, специјалистичким академским студијама, специјалистичким струковним студијама, односно на основним студијама у трајању од најмање четири године или специјалистичким студијама на факултету, положен државни стручни испит, завршен приправнички стаж или најмање 5 година проведених у радном односу код послодавца из члана 1. ст.1. и 2. Закона и познавање рада на рачунару, као и потребне компетенције за обављање послова радног места.

У изборном поступку проверавају се:

Опште функционалне компетенције, и то:

- „Дигитална писменост“ - провераваће се усмено.

Напомена: У погледу провере опште функционалне компетенције „Дигитална писменост“, ако поседујете важећи сертификат, потврду или други одговарајући доказ о познавању рада на рачунару, на траженом нивоу и желите да на основу њега будете ослобођени тестирања компетенције – Дигитална писменост, доставите и тражени доказ у оригиналу или овереној фотокопији.

Комисија ће на основу приложеног доказа донети одлуку да ли може или не може да прихвати доказ који сте приложили уместо провере.

Интервју са комисијом и вредновање кандидата:

Процена мотивације за рад на радном месту, могућих доприноса на раду и прихватања вредности органа (мотивација)-  провераваће се путем интервјуа са комисијом (усмено).

III Место рада:

Општинска управа општине Трстеник, ул. Кнегиње Милице бр. 5, Трстеник.

IV Трајање рада:

Радни однос за пријем приправника заснива се на одређено време ради обуке приправника и он траје годину дана.

V Адреса на коју се подносе пријаве:

Општинска управа општине Трстеник-Конкурсна комисија, ул. Кнегиње Милице бр. 5, 37240 Трстеник, са назнаком „За јавни конкурс, за радно место – ПОСЛОВИ ПРОЦЕНЕ УТИЦАЈА ПРОЈЕКАТА НА ЖИВОТНУ СРЕДИНУ-приправник“.

VI Лице задужено за давање обавештења о конкурсу:

 -Марија Марковић, саветник на пословима управљања људским ресурсима и друштвене бриге о деци,

телефон: 037/714-638;

e-mail: marija.markovic@trstenik.rs

VII  Рок за подношење пријава:

Рок за подношење пријава је 15 дана од дана објављивања обавештења о јавном конкурсу у дневном листу "Политика". 

VIII Докази који се прилажу уз пријаву на конкурс:

Поред достављања доказа о испуњености услова из члана 80. Закона о запосленима у аутономним покрајинама и јединицама локалне самоуправе:

-да је учесник конкурса држављанин Републике Србије-Уверење о држављанству;

-да је пунолетан-Извод из матичне књиге рођених;

-да није правноснажно осуђиван на казну затвора од најмање шест месеци-Потврда/Уверење Полицијске управе према месту рођења),

потребно је доставити и следеће:

- потписану пријаву са биографијом,

- копирана или очитана лична карта,

- изјава у којој се кандидат опредељује да ли ће сам прибавити податке о чињеницама о којима се води службена евиденција или ће то орган учинити уместо њега,

- диплому којом се потврђује стручна спрема,

- важећи сертификат, потврду или други одговарајући доказ о познавању рада на рачунару.

Сви докази прилажу се у оригиналу или у овереној фотокопији.  
 

Напомена: Документа о чињеницама о којима се води службена евиденција су: уверење о држављанству; извод из матичне књиге рођених и уверење о положеном државном стручном испиту за рад у државним органима.

Одредбом члана 9. и члана 103. Закона о општем управном поступку („Службени гласник Републике Србије“, бр. 18/16 и 95/18) прописано је, између осталог, да у поступку који се покреће по захтеву странке орган може да врши увид, прибавља и обрађује личне податке о чињеницама о којима се води службена евиденција када је то неопходно за одлучивање, осим ако странка изричито изјави да ће те податке сама прибавити. Наведене доказе кандидат може доставити уз пријаву и сам, а у циљу ефикаснијег и бржег спровођења изборног поступка.

Потребно је да кандидат попуни изјаву којом се опредељује за једну од две могућности, да орган прибави податке о којима се води службена евиденција или да ће то кандидат учинити сам.   Наведена изјава се налази у прилогу овог Јавног конкурса.

Попуњену изјаву је неопходно доставити уз напред наведене доказе како би орган могао даље да поступа.

Приправник је дужан да положи државни стручни испит до окончања приправничког стажа. 

IX Место, дан и време када ће се спровести изборни поступак:

Cа кандидатима чије су пријаве благовремене, допуштене, разумљиве и потпуне, уз које су приложени сви потребни докази и који испуњавају услове за рад на оглашеном радном месту, провера провера опште функционалне компетенције, као и интервју (изборни поступак), извршиће се у просторијама Општинске управе општине Трстеник, ул. Кнегиње Милице бр. 5, о чему ће кандидати добити благовремено писмено обавештење на адресу, као и на мејлове или бројеве телефона које су навели у пријави.

НАПОМЕНА:

Сходно члану 19. Закона о запосленима у аутономним покрајинама и јединицама локалне самоуправе којим је утврђено да су кандидатима при запошљавању, под једнаким условима доступна сва радна места и да се избор кандидата заснива на стручној оспособљености, знању и вештинама. Кандидати са положеним правосудним испитом уместо доказа о положеном државном стручном испиту, достављају доказ о положеном правосудном испиту.

Неблаговремене, недопуштене, неразумљиве или непотпуне пријаве и пријаве уз које нису приложени сви тражени докази у оригиналу или овереној фотокопији биће одбачене.

Јавни конкурс спроводи Конкурсна комисија коју именује начелник Општинске управе општине Трстеник.

Овај оглас објављује се на интернет презентацији општине Трстеник www.trstenik.rs , као и на огласној табли.

Обавештење о јавном конкурсу, као и адреса интернет презентације на којој је објављен оглас објављује се у  дневном листу „Политика“.

Сви изрази, појмови, именице, придеви и глаголи у овом огласу који су употребљени у мушком граматичком роду, без дискриминације се односе и на особе женског пола.
 

Обавештење о јавном конкурсу објављено је у дневном листу Политика дана 17.10.2022. године

ЈАВНИ КОНКУРС ЗА ПОПУЊАВАЊЕ ИЗВРШИЛАЧКОГ РАДНИХ МЕСТА И ПРИЈЕМ ПРИПРАВНИКА word


НАЧЕЛНИК ОПШТИНСКЕ УПРАВЕ 
Часлав Поповић, дипл.правник


Решење о расподели средстава pdf

Јавни конкурс за суфинансирање пројеката производње медијских садржаја у 2022. години pdf

Буџет пројекта excel

Пријава: word

Решење o именовању стручне комисије pdf

Решење: pdf
Листа вредновања: pdf
Јавни позив - конкурс за финансирање (или/и суфинасирање) посебних програма/пројеката удружења у области заштите животне средине буџета општине Трстеник за 2022. годину pdfОбрасци за пријаву:

0 Образац за пријаву word

1 Анекс 1 Образац предлога пројекта word

2 Анекс 2 табеларни приказ буџета excel

Образац изјаве 1 word

Образац Изјаве 2 word


ПРОДУЖЕЊЕ РОКА  pdf

Продужење рока по Јавном позиву за учешће директних корисника - привредних субјеката у спровођењу мера енергетске санације породичних кућа, станова путем уградње соларних панела за производњу електричне енергије за сопствене потребе на територији општине Трстеник

Одлука о продужењу рока pdf
Јавни позив pdf


Јавни позив за учешће директних корисника - привредних субјеката у спровођењу мера енергетске санације породичних кућа, станова путем уградње соларних панела за производњу електричне енергије за сопствене потребе и унапређење термотехничког система путем уградње калориметара, циркулационих пумпи, термостатских вентила и делитеља топлоте на територији општине Трстеник


Одлука о расписивању Јавног конкурса за привредне субјекте pdf
Јавни позив pdf


Јавни конкурс за суфинансирање мера енергетске санације, породичних кућа и станова које се односе на унапређење термичког омотача, термотехничких инсталација и уградње соларних колектора за централну примену потрошне топле воде на територији општине Трстеник за 2022.годину


Одлука о расписивању Јавног конкурса за грађане pdf

Текст Jавног конкурса за грађане pdf
Прилог 1: pdf
Прилог 2: pdf
Прилог 3: pdf
Прилог 4: pdf
Модел изјаве о члановима домаћинства pdf


Решење о расподели средстава из буџета општине Трстеник за пројекте од јавног интереса Акције "Да се ради и гради по твом" у 2022. години pdf

Продужетак рока за пријаву на Јавни позив pdf


Јавни позив за финансирање пројеката од јавног интереса - Акције "Да се ради и гради по твом" pdf


Формулар за пријаву предлога пројекта: word

Буџет пројекта: excel


Решење о додели средстава: pdf

Листа вредновања: pdf


Јавни позив - конкурс за финансирање (или/и суфинасирање) посебних програма/пројеката удружења у области унапређења положаја етничких заједница и мањина из буџета општине Трстеник за 2022. годину pdf


Обрасци за пријаву:

0 Образац за пријаву word

1 Анекс 1 Образац предлога пројекта word

2 Анекс 2 табеларни приказ буџета excel

Образац изјаве 1 word

Образац Изјаве 2 word
Продужава се рок по Јавном конкурсу за учешће привредних субјеката у спровођењу мера енергетске санације стамбених зграда, породичних кућа и станова до 14.6.2022. године.

Одлуку општинског већа од 7.6.2022. о продужењу рока можете прочитати ОВДЕ>>

Јавни конкурс за учешће привредних субјеката у спровођењу мера енергетске санације стамбених зграда, породичних кућа и станова на територији општине Трстеник

Општина Трстеник објављује Jавни конкурс за учешће привредних субjеката у спровођењу мера енергетске санације стамбених зграда, породичних кућа и станова на територији општине Трстеник.

Циљ спровођења мера енергетске санације jе унапређење енергетске ефикасности и повећано коришћење обновљивих извора енергиjе на териториjи општине Трстеник.

Право учешћа на овом конкурсу имаjу сви заинтересовани привредни субjекти коjи испуњаваjу законом утврђене услове за обављање делатности и коjи испуњаваjу услове дефинисане Правилником о спровођењу мера енергетске санације стамбених зграда, породичних кућа и станова на територији општине Трстеник и овим Jавним конкурсом.

Подносилац пријаве је потребно да достави следећу документацију:
 1. Комплетан текст јавног конкурса
 2. Прилог 1 - Пријавни формулар у три примерка (оригинал и две копије) – Прилог 1 и Прилог 1а
 3. Прилог 2 – Изјавa подносиоца пријавe
 4. Прилог 3 – Изјавe подносиоца пријаве (Образац 1 и Образац 2)
 5. Атесте за материјале и производе (за меру за коју конкурише)

Рок за подношење приjава jе 14.06.2022. године.

Пријаве се достављају лично на шалтеру Општинске управе општине Трстеник, канцеларија број 6. у Услужном центру или препорученом поштом на адресу:

Општина Трстеник

Општинска управа/Комисија за реализацију мера енергетске транзиције

ОПШТИНА ТРСТЕНИК, ул. Кнегиње Милице број 5, 37240 Трстеник

За додатне информациjе у вези Jавног позива, сви заинтересовани се могу обратити на меjл: ana.rajcic@trstenik.rs и milos.miletic@trstenik.rs или на телефон 037/714-333.

Документа можете преузети ОВДЕ:
 1. Јавни конкурс за привредне субјекте pdf
 2. Одлука Већа pdf
 3. Правилник о суфинансирању мера енергетске санацие pdf

ЈАВНИ ПОЗИВ ЗА РЕАЛИЗАЦИЈУ МЕРЕ СТРУЧНЕ ПРАКСЕ У 2022. ГОДИНИ pdf
Захтев за учешће у мери стручне праксе word

ЈАВНИ ПОЗИВ ПОСЛОДАВЦИМА ЗА ДОДЕЛУ СУБВЕНЦИЈЕ ЗА ЗАПОШЉАВАЊЕ НЕЗАПОСЛЕНИХ ЛИЦА ИЗ КАТЕГОРИЈЕ ТЕЖЕ ЗАПОШЉИВИХ У 2022. ГОДИНИ pdf
Захтев са бизнис планом за 2022. годину - Теже запошљивиword

ЈАВНИ ПОЗИВ НЕЗАПОСЛЕНИМА ЗА ДОДЕЛУ СУБВЕНЦИЈЕ ЗА САМОЗАПОШЉАВАЊЕ У 2022. ГОДИНИ pdf
Захтев са бизнис планом за доделу субвенције за самозапошљавање за 2022. годину word

ЈАВНИ КОНКУРС ЗА ОРГАНИЗОВАЊЕ СПРОВОЂЕЊА ЈАВНИХ РАДОВА НА КОЈИМА СЕ АНГАЖУЈУ НЕЗАПОСЛЕНА ЛИЦА У 2022. ГОДИНИ pdf
 Пријава за спровођење јавног рада word

Информација о расписивању јавног конкурса за остваривање права на коришћење средстава из буџета општине Трстеник за давање подстицаја  у пољопривредној производњи  за  2022.годину на подручју општине Трстеник. 

Дана  04.05.2022. године на основу Одлуке Скупштине општине Трстеник о Усвајању Програма  подршке за спровођење пољопривредне политике  и политике руралног развоја општине Трстеник, за 2022. годину бр. 022-36/2022-01 од 18.03.2022. године (Сл.лист општине Трстеник бр.3а/2022), расписан је јавни  конкурс за остваривање права на коришћење средстава из буџета општине Трстеник за давање подстицаја у пољопривредној производњи за 2022.годину на подручју општине Трстеник.
 

На конкурсу могу да учествују регистрована  пољопривредна газдинства-физичка лица укључујићи и предузетнике и правна лица, регистрована у Националном регистру пољопривредних газдинстава у складу са Законом о пољопривредном и руралном развоју.  

Текст  конкурса са пратећим обрасцима за пријаву  може се преузети са званичног сајта општине Трстеник www.trstenik.rs.

Kонкурс је отворен до утрошка средстава а најкасније  до 15.11.2022.године. Пријаве са пратећом документацијом  се могу доставити лично у Услужном центру општине Трстеник, канцеларија 6, или поштом на адресу: Општинска управа Трстеник-Комисија за имплементацију програма, 37240 Трстеник,  Кнегиње Милице бр. 5. 

За све информације по овом конкурсу можете се обратити Служби за пољопривреду сваког радног дана од  07-15 часова лично у канцеларији број 3. Општинске управе Трстеник  или на телефон 037 202- 913.

ОПШТИНА ТРСТЕНИК-ОПШТИНСКА УПРАВА

Јавни конкурс: pdf
Захтев-пријава за суфинансирање камате word
Захтев за инвестиције у физичку имовину word
Захтев за осигурање усева, плодова, животиња word
Захтев за подстицај у органској производњи word

ЈАВНИ КОНКУРС ЗА ПОПУЊАВАЊЕ ИЗВРШИЛАЧКОГ РАДНОГ МЕСТАЈавни конкурс за попуњавање извршилачког радног места: pdf

Напомена: Обавештење о јавном конкурсу објављено је у дневном листу Политика дана 29.04.2022. године.


Јавни позив за цркве и верске заједнице


Решење о расподели средстава:pdf

Листа вредновања: pdf

Јавни конкурс за финансирање/суфинасирање, програма/пројеката удружења грађана и других организација цивилног друштва од јавног интереса из опласти културе из буџета општине Трстеник за 2022. годину pdf


Обрасци за пријаву:

0 Образац за пријаву word

1 Анекс 1 Образац предлога пројекта word

2 Анекс 2 табеларни приказ буџета excel

Образац изјаве 1 word

Образац Изјаве 2 word


Листа вредновања: pdf
Јавни позив - конкурс за финансирање (или/и суфинасирање) посебних програма/пројеката удружења у области унапређења положаја етничких заједница и мањина из буџета општине Трстеник за 2022. годину pdf

Обрасци за пријаву:

0 Образац за пријаву word

1 Анекс 1 Образац предлога пројекта word

2 Анекс 2 табеларни приказ буџета excel

Образац изјаве 1 word

Образац Изјаве 2 wordРешење: pdf

Листа вредновања: pdf

Јавни позив - конкурс за финансирање (или/и суфинасирање) посебних програма/пројеката удружења у области заштите животне средине буџета општине Трстеник за 2022. годину pdfОбрасци за пријаву:

0 Образац за пријаву word

1 Анекс 1 Образац предлога пројекта word

2 Анекс 2 табеларни приказ буџета excel

Образац изјаве 1 word

Образац Изјаве 2 wordJАВНИ ПОЗИВ / КОНКУРС ЗА ФИНАНСИРАЊЕ (или /и СУФИНАСИРАЊЕ) ПОСЕБНИХ ПРОГРАМА/ПРОЈЕКАТА УДРУЖЕЊА У ОБЛАСТИ У ОБЛАСТИ СОЦИЈАЛНЕ ЗАШТИТЕ, БОРАЧКО – ИНВАЛИДСКЕ ЗАШТИТЕ, ЗАШТИТЕ ЛИЦА СА ИНВАЛИДИТЕТОМ И ХУМАНИТАРНИХ ПРОГРАМА ОПШТИНЕ ТРСТЕНИК ЗА 2022. ГОДИНУ pdf

ЛИСТА ВРЕДНОВАЊА pdf

Обрасци за пријаву:

0 Образац за пријаву word

1 Анекс 1 Образац предлога пројекта word

2 Анекс 2 табеларни приказ буџета excel

Образац изјаве 1 word

Образац Изјаве 2 word


Решење pdf

Јавни позив - конкурс за финансирање (или/и суфинасирање) посебних програма/пројеката удружења грађана у области привреде из буџета општине Трстеник за 2022. годину pdf


Обрасци за пријаву:

0 Образац за пријаву word

1 Анекс 1 Образац предлога пројекта word

2 Анекс 2 табеларни приказ буџета excel

Образац изјаве 1 word

Образац Изјаве 2 word


Јавни конкурс за суфинансирање пројеката производње медијских садржаја у 2022. години

Јавни конкурс за суфинансирање пројеката производње медијских садржаја у 2022. години pdf

Пријава word

Буџет пројекта: excel

Решење о именовању стручне Комисије pdf

Решење о расподели средстава из буџета општине Трстеник pdf

КОНКУРС ЗА ДОДЕЛУ НАГРАДА ФОНДА ЗА МЛАДЕ ТАЛЕНТЕ ЗА ШКОЛСКУ 2021/2022.годину

ЈАВНИ КОНКУРС ЗА ПОПУЊАВАЊЕ ПОЛОЖАЈА У I ГРУПИ – ПОСТАВЉEЊЕ НАЧЕЛНИКА ОПШТИНСКЕ УПРАВЕ


Јавни конкурс за попуњавање радног места - НАЧЕЛНИК ОПШТИНСКЕ УПРАВЕ : pdf


Изјаву о сагласности можете преузети овде: pdf

Напомена: Обавештење о јавном конкурсу објављено је у дневном листу Политика дана 30.09.2021. године.

Јавни конкурс за суфинансирање пројеката производње медијских садржаја у 2021. години

Јавни конкурс за суфинансирање пројеката производње медијских садржаја у 2021. години pdf

Предлог о расподели средстава са образложењем: pdf

Обрасци:

Пријава: word
Буџет пројекта: excel
Решење о именовању стручне Комисије pdf

Решење о расподели средстава из буџета општине Трстеник за пројекте којима се остварује јавни интерес у области јавног информисања за 2021.годину pdf

ЈАВНИ КОНКУРС ЗА ПОПУЊАВАЊЕ ИЗВРШИЛАЧКОГ РАДНОГ МЕСТА


Јавни конкурс за попуњавање извршилачког радног места: pdf

Напомена: Обавештење о јавном конкурсу објављено је у дневном листу Политика дана 08.09.2021. године.

Прелиминарна листа директних корисника у спровођењу мера енергетске транзиције

Прелиминарна листа директних корисника (привредних субјеката):pdf

Јавни позив за учешће привредних субјеката у спровођењу мера енергетске транзиције у домаћинствима на територији Општине Трстеник


Општина Трстеник објављује Jавни позив за учешће привредних субjеката у спровођењу мера енергетске транзиције у домаћинствима на териториjи општине Трстеник.

Циљ спровођења мера енергетске транзиције jе унапређење енергетске ефикасности и повећано коришћење обновљивих извора енергиjе у домаћинствима на териториjи општине Трстеник.

Право учешћа на овом позиву имаjу сви заинтересовани привредни субjекти коjи испуњаваjу законом утврђене услове за обављање делатности и коjи испуњаваjу услове дефинисане Правилником о спровођењу мера енергетске транзиције и овим Jавним позивом.

Подносилац пријаве је потребно да достави следећу документацију:
 1. Прилог 1 - Пријавни образац у три примерка ( оригинал и две копије)
 2. Прилог 2 - Потписане изјаве ( Образац 1, 2 и 3)
 3. Атесте за материјале и производе

Рок за подношење приjава jе 04.08.2021. године.

Пријаве се достављају лично на шалтеру Општинске управе општине Трстеник, канцеларија број 6. У Услужном центру или препорученом поштом на адресу:

Општина Трстеник

Општинска управа/Комисија за преглед и оцену поднетих захтева за суфинансирање мера енергетске транзиције

ОПШТИНА ТРСТЕНИК, ул. Кнегиње Милице број 5, 37240 Трстеник

За додатне информациjе у вези Jавног позива, сви заинтересовани се могу обратити на меjл: javne.nabavke@trstenik.rs или на телефон 037/711-144.

Документа можете преузети ОВДЕ:

Прелиминарна ранг листа: pdf

Одлука о избору привредних субјеката у спровођењу мера енергетске транзиције: pdf

Прелиминарна листа директних корисника (привредних субјеката): pdf

Правилник pdf

Одлука pdf

Јавни позив pdf

Прилог 1 - Пријавни образац word 

Прилог 2 - Потписане изјаве ( Образац 1, 2 и 3) word

Прилог 3 - Критеријуми и начин бодовања за оцену пријаве word

ЈАВНИ ПОЗИВ ЗА РЕАЛИЗАЦИЈУ МЕРЕ СТРУЧНЕ ПРАКСЕ У 2021. ГОДИНИ

ЈАВНИ ПОЗИВ ЗА РЕАЛИЗАЦИЈУ МЕРЕ СТРУЧНЕ ПРАКСЕ У 2021. ГОДИНИ:word

ЗАХТЕВ ЗА УЧЕШЋЕ У МЕРИ СТРУЧНE ПРАКСE: word

ЈАВНИ ПОЗИВ НЕЗАПОСЛЕНИМА ЗА ДОДЕЛУ СУБВЕНЦИЈЕ ЗА САМОЗАПОШЉАВАЊЕ У 2021. ГОДИНИ

ЈАВНИ ПОЗИВ НЕЗАПОСЛЕНИМА ЗА ДОДЕЛУ СУБВЕНЦИЈЕ ЗА САМОЗАПОШЉАВАЊЕ У 2021. ГОДИНИ:word

Захтев са бизнис планом: word


ЈАВНИ ПОЗИВ ПОСЛОДАВЦИМА ЗА ДОДЕЛУ СУБВЕНЦИЈЕ ЗА ЗАПОШЉАВАЊЕ НЕЗАПОСЛЕНИХ ЛИЦА ИЗ КАТЕГОРИЈЕ ТЕЖЕ ЗАПОШЉИВИХ У 2021.ГОДИНИ

ЈАВНИ ПОЗИВ ПОСЛОДАВЦИМА ЗА ДОДЕЛУ СУБВЕНЦИЈЕ ЗА ЗАПОШЉАВАЊЕ НЕЗАПОСЛЕНИХ ЛИЦА ИЗ КАТЕГОРИЈЕ ТЕЖЕ ЗАПОШЉИВИХ У 2021. ГОДИНИ:word

Захтев са бизнис планом: word

ЈАВНИ КОНКУРС ЗА ОРГАНИЗОВАЊЕ СПРОВОЂЕЊА ЈАВНИХ РАДОВА НА КОЈИМА СЕ АНГАЖУЈУ НЕЗАПОСЛЕНА ЛИЦА У 2021.ГОДИНИ

ЈАВНИ КОНКУРС ЗА ОРГАНИЗОВАЊЕ СПРОВОЂЕЊА ЈАВНИХ РАДОВА НА КОЈИМА СЕ АНГАЖУЈУ НЕЗАПОСЛЕНА ЛИЦА У 2021. ГОДИНИ:word

Пријава:word

ЈАВНИ ПОЗИВ ЗА ДОКАЗИВАЊЕ ПРАВА ПРЕЧЕГ ЗАКУПА ПОЉОПРИВРЕДНОГ ЗЕМЉИШТА У ДРЖАВНОЈ СВОЈИНИ НА ТЕРИТОРИЈИ ОПШТИНЕ ТРСТЕНИК ЗА 2022. ГОДИНУ

Јавни позив: word


З А Х Т Е В за признавање права пречег закупа пољопривредног земљишта у државној својини, по основу власништва над пољопривредном инфраструктуром, на територији општине Трстеник за 2022. годину word

З А Х Т Е В за признавање права пречег закупа пољопривредног земљишта у државној својини, по основу сточарства, на територији општине Трстеник за 2022. годину word


Изјава 1а: word

Изјава 1б: word

Изјава 2а: word

Изјава 2б: word

ЈАВНИ ПОЗИВ ЗА ОСТВАРИВАЊЕ ПРАВА КОРИШЋЕЊА БЕЗ ПЛАЋАЊА НАКНАДЕ ПОЉОПРИВРЕДНОГ ЗЕМЉИШТА У ДРЖАВНОЈ СВОЈИНИ НА ТЕРИТОРИЈИ ОПШТИНЕ  ТРСТЕНИК  ЗА 2022. ГОДИНУ


Јавни позив: word


З А Х Т Е В за остваривање бесплатног коришћења пољопривредног земљишта у државној својини без плаћања накнаде на територији општине Трстеник  за 2022. годину word

Јавни конкурс за попуњавање извршилачких радних места и пријем приправника

Јавни конкурс:word

Напомена: Обавештење о јавном конкурсу објављено је у дневном листу Политика дана 09.06.2021. годинеНа основу Уредбе о условима прибављања и отуђења непокретности непосредном погодбом и давања у закуп ствари у јавној својини, односно прибављања и уступања искоришћавања других имовинских права, као и поступцима јавног надметања и прикупљања писмених понуда, („Сл.гласник РС“,број 16/2018), Одлуке Општинског већа општине Трстеник број 022-46/2021-03 од 23.04.2021.године, Решења председнице општине Трстеник број 02-43/2021-02 од 26.04.2021.године Комисија за спровођење поступка издавања у закуп пословног простора у јавној својини општине Трстеник путем поступка јавног надметања, објављује

ПОНОВНИ ОГЛАС

О ИЗДАВАЊУ У ЗАКУП ПОСЛОВНОГ ПРОСТОРА У ЈАВНОЈ СВОЈИНИ

ОПШТИНЕ ТРСТЕНИК ПУТЕМ ПОСТУПКА ЈАВНОГ НАДМЕТАЊА


Издаје се у закуп поступком јавног надметања пословни простор који се налази у приземљу зграде Дома културе у Медвеђи, општина Трстеник, објекат број 4, посебан део објекта 1, објекат постојећи на катастарској парцели 5104 КО Медвеђа, корисне нето површине 167м2, уписан у лист непокретности број 4214. Закуп се утврђује у месечном износу. Почетна цена закупа за јавно надметање износи 209 евра по средњем курсу НБС на дан отварања понуда. Најмањи лицитациони корак износи 10 евра. Објекат се даје у закуп у виђеном стању, на одређено време, на период од 5 (пет) година. Објекат се издаје у закуп ради обављања пословне делатности. У цену закупа нису урачунати комунални трошкови, које ће закупац бити у обавези да плаћа месечно по приспелим рачунима, а што ће детаљно бити регулисано уговором о закупу. Право учешћа по огласу јавног надметања имају сва физичка лица,предузетници и правна лица која испуњавају услове огласа. Подносилац понуде је дужан да до 24.05.2021.године, до 12 часова, уплати на име депозита износ од 10.000,00 динара на благајни општине Трстеник, канцеларија број 23. Депозит се у случају да понуђач не буде изабран као најповољнији враћа у року од пет дана од дана доношења одлуке о избору најповољнијег понуђача. Најповољнијем понуђачу, депозит ће се урачунати у цену месечне закупнине. Пријава која се доставља обавезно садржи:
 • за физичка лица: име и презиме, адресу, фотокопију личне карте или одштампани извод за биометријску личну карту,
 • за предузетнике: име и презиме предузетника, назив радње и адресу, извод из регистра надлежног органа (копију решења о упису у АПР), порески индетификациони број(ПИБ), матични број, фотокопију личне карте или одштампани извод за биометријску личну карту,
 • за правна лица: назив и седиште, копију решења о упису правног лица у регистар код надлежног органа, порески идентификациони број, пуномоћје за лице које заступа подносиоца пријаве,
 • доказ о уплати депозита,
 • почетну вредност месечне закупнине,
 • назнаку пословног простора за који се конкурише,
 • врсту делатности коју би понуђач обављао у пословном простору.

Пријава на оглас се подноси у запечаћеној коверти на адресу Општина Трстеник, улица Кнегиње Милице број 5 37240 Трстеник или лично у услужном центру у згради општине Трстеник канцеларија број 6, Комисији за спровођење поступка издавања у закуп пословног простора у јавној својини општине Трстеник путем поступка јавног надметања са назнаком „НЕ ОТВАРАТИ“.
Рок за подношење пријава је до 24.05.2021.године до 13 часова.
Непотпуне и неблаговремене понуде неће бити разматране.
Понуда поднета у отвореној коверти или без јасне назнаке на коју се непокретност односи, сматраће се неуредном, односно непотпуном и иста ће бити одбачена.
Јавно отварање приспелих понуда за јавно надметање обавиће се у згради општине Трстеник, канцеларија број 5, дана 25.05.2021.године, са почетком у 12 часова. Отварању пријава за јавно надметање морају присуствовати понуђачи. Уколико на оглас пристигне једна пријава иста ће се узети у разматрање. Одлуку о избору најповољнијег понуђача доноси Општинско веће општине Трстеник, на образложен предлог Комисије.
Текст Огласа биће објављен на РТВ Трстеник, на огласној табли у згради општине Трстеник и на сајту општине Трстеник.
Све ближе информације могу се добити на телефон 037-714-333 локал 116.
ОПШТИНА ТРСТЕНИК
Комисија за спровођење лицитације за издавање у закуп пословног простора
У Трстенику дана 14.05.2021.године


Јавни позив у области културе

Јавни конкурс за финансирање/суфинасирање, програма/пројеката удружења грађана и других организација цивилног друштва од јавног интереса из опласти културе из буџета општине Трстеник за 2021. годину pdf

Вредновање пристиглих програма/пројеката удружења грађана од јавног интереса у области: културе општине Трстеник за 2021. годину pdf

Решење о додели средстава: pdf


Обрасци за пријаву:

0 Образац за пријаву word


1 Анекс 1 Образац предлога пројекта word

2 Анекс 2 табеларни приказ буџета excel

Образац изјаве 1 word

Образац Изјаве 2 word
Јавни позив у области привреде


Јавни позив - конкурс за финансирање (или/и суфинасирање) посебних програма/пројеката удружења грађана у области привреде из буџета општине Трстеник за 2021. годину pdf

Одлука већа о одобравању средстава из области привреде pdf

Обрасци за пријаву:

0 Образац за пријаву word


1 Анекс 1 Образац предлога пројекта word

2 Анекс 2 табеларни приказ буџета excel

Образац изјаве 1 word

Образац Изјаве 2 word


Информација о расписивању конкурса за остваривање права на коришћење средстава из буџета општине Трстеник за давање подстицаја у пољопривредној производњи за 2021.годину на подручју општине Трстеник

Дана 05.04. 2021. године на основу Одлуке Скупштине општине Трстеник о Усвајању Програма подршке за спровођење пољопривредне политике и политике руралног развоја општине Трстеник, за 2021. годину бр. 320-06/2021-01 од 12.02.2021. године (Сл.лист општине Трстеник бр.3а/2021), расписан је конкурс за остваривање права на коришћење средстава из буџета општине Трстеник за давање подстицаја у пољопривредној производњи за 2021.годину на подручју општине Трстеник.

На конкурсу могу да учествују регистрована пољопривредна газдинства-физичка лица укључујићи и предузетнике и правна лица , регистрована у Националном регистру пољопривредних газдинстава у складу са Законом о пољопривредном и руралном развоју.

Текст конкурса са пратећим обрасцима за пријаву може се преузети са званичног сајта општине Трстеник www.trstenik.rs.

Kонкурс је отворен до утрошка средстава а најкасније до 15.11.2021.године. Пријаве са пратећом документацијом се могу доставити лично у Услужном центру општине Трстеник, канцеларија 6, или поштом на адресу: Општинска управа Трстеник-Комисија за имплементацију програма, 37240 Трстеник, Кнегиње Милице бр. 5.

За све информације по овом конкурсу можете се обратити Служби за пољопривреду сваког радног дана од 07-15 часова лично у канцеларији број 3. Општинске управе Трстеник или на телефон 037 202- 913.

Документа:

КОНКУРС 2021,РУРАЛНА ПОЉОПРИВРЕДА pdf
Захтев за инвестиције у физичку имовину word
Захтев за осигурање усева,плодова,животиња word
Захтев за подстицај у органској производњи word
Захтев-пријава за суфинансирање камате word

Јавни позив у области заштите животне средине


Јавни позив - конкурс за финансирање (или/и суфинасирање) посебних програма/пројеката удружења у области заштите животне средине буџета општине Трстеник за 2021. годину pdf


Обрасци за пријаву:

0 Образац за пријаву word


1 Анекс 1 Образац предлога пројекта word

2 Анекс 2 табеларни приказ буџета excel

Образац изјаве 1 word

Образац Изјаве 2 word


Јавни позив - ДА СЕ РАДИ И ГРАДИ ПО ТВОМ

Јавни позив за цркве и верске заједнице


Решење о расподели средстава црквама и верским заједницама за 2021.годину pdf
Листа вредновања и рангирања пријављених пројеката о расподели средстава црквама и верским заједницама за 2021. годину pdf

1. Јавни позив за цркве и верске заједнице pdf

2. Обрасци за пријаву:

1 Образац Пријаве на конкурс; word
2 Анекс 1 Образац предлога пројекта; word
3 Анекс 2 Образац буџета пројекта; word
Изјава о обезбеђењу средстава, word
Изјава о одсуству сукоба интереса, word
Образац Изјаве 1; word
Образац изјаве 2 word

3. Обрасци за извештавање:

1 наративни известај word

финансијски извештај excel

Јавни позив - конкурс за финансирање (или/и суфинасирање) посебних програма/пројеката удружења у области унапређења положаја етничких заједница и мањина из буџета општине Трстеник за 2021. годину pdf


Обрасци за пријаву:

0 Образац за пријаву word


1 Анекс 1 Образац предлога пројекта word

2 Анекс 2 табеларни приказ буџета excel

Образац изјаве 1 word

Образац Изјаве 2 word


ЈАВНИ ПОЗИВ ЗА СПРОВОЂЕЊЕ ПАКЕТA УСЛУГА ЗА МЛАДЕ И ЖЕНЕ ПРЕДУЗЕТНИЦЕУ оквиру

Програма стандардизованог сета услуга за микро, мала и средња предузећа и предузетнике у 2021. години, Министарства привреде

Јавни позив за спровођење пакета услуга за младе и жене предузетнице објављује се у складу са Програмом стандардизованог сета услуга за микро, мала и средња предузећа и предузетнике у 2021. години, Министарства привреде, који се реализује преко Развојне агенције Србије и акредитованих регионалних развојних агенција (у даљем тексту: Програм ССУ за ММСПП).

1)    Пакет услуга за младе

подразумева помоћ стручног лица из АРРА младом потенцијалном или новооснованом предузетнику, старости од 18 до 30 година. Помоћ се састоји од расположивих стандардизованих саветодавних услуга, обавезне обуке „Обука за почетнике у пословању”, једне/више специјализованих обука  и менторинг услуге у трајању до 40 сати.

2)    Пакет услуга за жене предузетнице

подразумева помоћ стручног лица из АРРА привредном субјекту чији оснивач или власник је жена или је жена један од власника са већинским уделом у власништву (минимум 51%) и један од законских заступника. Помоћ се састоји од расположивих стандардизованих саветодавних услуга, једне или више специјализованих обука  и менторинг услуге у трајању до 40 сати.

Саветодавне услуге подразумевају консултације које АРРА пружају у оквиру овог програма везано за:

 • помоћ при изради пословног плана при пријави за стартaп кредите за почетнике код Фонда за развој;
 • помоћ при изради пословног плана при пријави за Програм подстицања развоја предузетништва кроз финансијску подршку за жене предузетнице и младе у 2021. години;
 • подршка у припреми документације и пријаве за програме подршке предузетништву које спроводе Министарство и Развојна агенција;
 • саветодавне услуге код започињања пословања (подршка при регистрацији и оснивању привредног субјекта, помоћ у вези са планирањем пословања – развој пословне идеје или техничка помоћ у припреми документације и пријаве за доступне националне изворе финансирања из јавног, приватног и цивилног сектора);
 • саветодавне услуге за развој пословања (техничка помоћ у припреми документације и пријаве за доступне националне изворе финансирања из јавног, приватног и цивилног сектора, донаторске подршке, подршка у пословном повезивању и умрежавању);
 • саветодавне услуге код пријаве за ЕУ програм Horizon Europe.

Обуке које АРРА пружају постојећим и потенцијалним ММСПП обухватају 10 модула:

 • обука за почетнике у пословању (у трајању од два дана).
 • припрема пословног плана и пословање са банкама и инвестициона спремност (у трајању од два дана);
 • финансијско управљање (у трајању од два дана);
 • извоз – за оне који први пут извозе (у трајању од два дана);
 • маркетинг и продаја (у трајању од једног дана);
 • електронско пословање и информационе технологије у пословању (у трајању од једног дана);
 • преглед стандарда квалитета и заштите животне средине од значаја за пословање (у трајању од два дана);
 • иновације (у трајању од једног дана);
 • припрема за Јединствено европско тржиште (у трајању од једног дана);
 • учешће МСП у jавним набавкама (у трајању од једног дана)

Услуга менторинга је намењена микро, малим и средњим привредним друштвима и предузетницима и има за циљ развој пословања и смањење броја неуспешних привредних субјеката.

Процес менторинга одвија се по методологији РАС, развијеној у сарадњи са Јапанском агенцијом за међународну сарадњу (JICA).
Методологија одређује кораке у процесу у оквиру ког стручно лице-ментор спроводи у директном контакту и раду са власником и/или законским заступником привредног субјекта одређени број менторинг сати (од 25 до 50 по кориснику) и то у просторијама корисника (не мање од 75% од укупног броја предвиђених сати). Власник и/или законски заступник привредног субјекта и ментор заједно проучавају актуелно пословање, разлоге тренутних проблема или сметње за даљи развој, најважније потенцијале за раст, те на основу констатованог стања ментор и корисник менторинг услуге припремају план/пројекат развоја.

Методологија стандардизоване услуге менторинга јасно дефинише све кораке и активности у реализацији менторинга (управљање шемом, рад на терену, број посета, активности у оквиру сваке посете, време предвиђено за припрему плана и извештавање) и то кроз водиче: Општи водич за менторингВодич за менторинг за почетнике и Водич за менторинг зрелих предузећа.

Менторинг чини скуп следећих услуга:

 • Дијагностиковање тренутнe ситуацијe;
 • Помоћ приликом припремања развојних активности/планова/пројеката како би се достигли циљеви привредног субјекта, задруге.
 • Координација за приступање фондовима, новим технологијама, консултантским услугама и друго како би се подстакао развој и унапређење пословања;
 • Помоћ при имплементацији развојних активности/планова/пројеката;
 • Помоћ у проналажењу пословних партнера;
 • Помоћ при проналажењу потребних информација;
 • Каизен;
 • Упућивање на одговарајуће специјализоване консултанте.

УСЛОВИ ЗА УЧЕШЋЕ

Право на учешће на јавном позиву за пружање услуге  имају:

 1. Млади потенцијални предузетник/предузетница:
 • старости од 18 до 30 година (под лицима старости од 18 година сматраће се лица која постану пунолетна најкасније на дан затварања Јавног позива, а под лицима старости до 30 година сматраће се сви они који су рођени најкасније 1991. године);
 • који немају привредни субјект регистрован у АПР Републике Србије (у регистру привредних друштава и предузетника).
 1. Млади предузетник/предузетница::
 • старости од 18 до 30 година (под лицима старости од 18 година сматраће се лица која постану пунолетна најкасније на дан затварања Јавног позива, а под лицима старости до 30 година сматраће се сви они који су рођени најкасније 1991. године);
 • који има регистрован привредни субјект у Агенцији за привредне регистре не дуже од пет година пре дана објављивања Јавног позива, а чији је оснивач и законски заступник физичко лице старости до 30 година; У привредном субјекту који има више власника, већински удео мора бити у власништву једног или више физичких лица старости до 30 година (минимум 51%) и један од законских заступника мора бити физичко лице старости до 30 година.
 • који имају измирене обавезе по основу пореза и доприноса.
 1. 3. Жене предузетнице:
 • које имају регистрован привредни субјект у Агенцији за привредне регистре не дуже од пет година пре дана објављивања Јавног позива, а чији је оснивач и законски заступник жена. У привредном субјекту који има више власника, већински удео мора бити у власништву једне или више жена (минимум 51%) и један од законских заступника мора бити жена, да је делатност задруге производња, прерада и занатске услуге;
 • чији привредни субјект има измирене обавезе по основу пореза и доприноса.

Пакет услуга  не могу користити потенцијални предузетници и постојећи привредни субјекти зарад обављања следећих делатности:

 1. примарна пољопривредна производња. Примарна пољопривредна производња, у смислу овог програма, обухвата гајење биљних култура и домаћих животиња и остале намене у непосредној вези са гајењем биљака и животиња, као и чување и складиштење, а не обухвата хладњаче, сушаре, опрему за паковање, сортирање, прераду и сл.;
 2. трговинска делатност, осим делатности које у себи имају одређени степен обраде;
 3. организовање игара на срећу, лутрија и сличних делатности;
 4. производња и продаја оружја и војне опреме;
 5. промет нафте и нафтних деривата;
 6. производња челика и синтетичких влакана и вађење угља;
 7. производња и промет било ког производа или активности, које се, према домаћим прописима или међународним конвенцијама и споразумима, сматрају забрањеним;
 8. грађевинарство изузев производње грађевинских производа и завршних занатских радова у грађевинарству;
 9. транспорт и саобраћај;
 10. финансијске услуге, услуге маркетинга, консултантске услуге, услуге истраживања тржишта, испитивања јавног мњења;
 11. производња дувана и дуванских производа.
 12. делатности изнајмљивања, рентирања и самоуслуживања, изузев за потребе туризма.

Корисници пакета услуга за младе и жене не могу користити остале услуге које су предвиђене Програмом ССУ за ММСПП 2021.

ТРАЈАЊЕ

Крајњи рок за завршетак пакета  услуга корисницима је до 31. децембра 2021. године.

ПОТРЕБНА ДОКУМЕНТАЦИЈА

Документација која се обавезно доставља приликом пријављивања на Јавни позив:

 1. За физичка лица, тј. младе потенцијалне предузетнике/предузетницe који немају регистрован привредни субјект:
 2. Образац 1- Попуњена пријава; саставни део пријаве је и опис пословне идеје, тј. опис подносица пријаве на који начин ће му понуђени пакет услуга помоћи у остваривању пословне идеје; Саставни део Обрасца 1 је и «листа понуђених услуга» у оквиру које подносилац пријаве, поред обавезне „Обуке за почетнике у пословању” и услуге менторинга, заокружује саветодавне услуге и специјализоване обуке које жели да добије;
 1. За новоосноване привредне субјекте, који имају регистрован привредни субјект у Агенцији за привредне регистре не дуже од пет година пре дана објављивања Јавног позива, у власништву младих предузетника/предузетница:
 2. Образац 1- Попуњена пријава; саставни део пријаве је и опис пословне идеје, тј. опис подносиоца пријаве на који начин ће му понуђени пакет услуга помоћи у остваривању пословне идеје; Саставни део Обрасца 1 је и «листа понуђених услуга» у оквиру које подносилац пријаве, поред обавезне „Обуке за почетнике у пословању” и услуге менторинга, заокружује саветодавне услуге и специјализоване обуке које жели да добије;
 3. Потврда надлежне Пореске управе да је Подносилац пријаве измирио све јавне приходе (порезе и доприносе) у претходној години, које не сме бити издато пре датума објављивања јавног позива, или доказ да је Подносилац пријаве поднео Захтев за издавање Потврде;
 4. Биланс стања и биланс успеха за 2020. годину – Копија Потврде о регистрацији редовног годишњег финансијског извештаја за 2020. годину издата од АПР. Уколико Подносилац пријаве није добио Потврду о регистрацији редовног годишњег финансијског извештаја за 2020. годину, доставити биланс стања и биланс успеха за 2020. годину, потписане и оверене од стране лица одговорног за састављање финансијског извештаја и писану изјаву законског заступника Подносиоца пријаве о веродостојности и истоветности примерку који је достављен АПР на коначну обраду.
Напомена 1: Паушално опорезивани корисници достављају Потврду надлежне Пореске управе да је Подносилац пријаве измирио све јавне приходе (порезе и доприносе) у претходној години, које не сме бити издато пре датума објављивања јавног позива, или доказ да је Подносилац пријаве поднео Захтев за издавање Потврде.

Напомена 2: Документацију под тачком 2.2. и 2.3. нису у обавези да доставе привредни субјекти регистровани у 2021. години.

 1. За новоосноване привредне субјекте, који имају регистрован привредни субјект у Агенцији за привредне регистре не дуже од пет година пре дана објављивања Јавног позива, у власништву жена предузетница
3.1 Образац 1- Попуњена пријава; саставни део пријаве је и опис пословне идеје, тј. опис Подносиоца пријаве на који начин ће му понуђени пакет услуга помоћи у остваривању пословне идеје; Саставни део Обрасца 1 је и «листа понуђених услуга» у оквиру које подносилац пријаве, поред обавезне услуге менторинга, заокружује саветодавне услуге и обуке које жели да добије; „Обука за почетнике у пословању” обавезна је за  потенцијалне или новоосноване предузетнице до 2 године пословања, а факултативна за остале.

 • Потврда надлежне Пореске управе да је Подносилац пријаве измирио све јавне приходе (порезе и доприносе) у претходној години, које не сме бити издато пре датума објављивања јавног позива, или доказ да је Подносилац пријаве поднео Захтев за издавање Потврде;
 • Биланс стања и биланс успеха за 2020. годину – Копија Потврде о регистрацији редовног годишњег финансијског извештаја за 2020. годину издата од АПР. Уколико Подносилац пријаве није добио Потврду о регистрацији редовног годишњег финансијског извештаја за 2020. годину, доставити биланс стања и биланс успеха за 2020. годину, потписане и оверене од стране лица одговорног за састављање финансијског извештаја и писану изјаву законског заступника Подносиоца пријаве о веродостојности и истоветности примерку који је достављен АПР на коначну обраду.
 
Напомена 1: Паушално опорезивани корисници достављају Потврду надлежне Пореске управе да је Подносилац пријаве измирио све јавне приходе (порезе и доприносе) у претходној години, које не сме бити издато пре датума објављивања јавног позива, или доказ да је Подносилац пријаве поднео Захтев за издавање Потврде.

Напомена 2: Документацију под тачком 3.2. и 3.3. нису у обавези да доставе привредни субјекти регистровани у 2021. години.

РАС задржава право да, уколико је потребно, затражи додатну документацију од Подносиоца пријаве, али само за комплетне поднете пријаве.

ФИНАНСИЈСКА СРЕДСТВА

Укупан буџет за пружање ове услуге износи 23.372.000,00 динара у бруто износу.

Износ који је опредељен за реализацију пакета услуге по кориснику износи 110.000,00 динара у бруто износу, док је појединачна вредност сваке услуге прописана Уредбом о утврђивању Програма стандардизованог сета услуга за микро, мала и средња предузећа и предузетнике у 2021. години.

НАЧИН ПРИЈАВЉИВАЊА

Пријаве са свим пратећим обрасцима и документацијом се подносе лично или препорученом поштом АРРА са назнаком: Пријава на Јавни позив за добијање пакета услуга за младе и жене предузетнице у 2021 години.


Регионална агенција за развој источне Србије „РАРИС“

Адреса: Трг ослобођења бб, Зајечар

Телефон: 019/426-376, 019/426-377

E-mail: office@raris.org

www.raris.org

 

Регионални центар за друштвено економски развој „БАНАТ“

Адреса: Чарнојевићева 1, Зрењанин

Телефон: 023/510-567, 023/561-064

E-mail: office@rcrbanat.rs

www.banat.rs

 

Центар за развој Јабланичког и Пчињског округа

Адреса: Пана Ђукића 42, Лесковац

Телефон: 016/315-0115; 016/3150-114

E-mail: info@centarzarazvoj.org

www.centarzarazvoj.org

 

Регионална агенција за просторни и економски развој Рашког и Моравичког округа

Адреса: Цара Душана 77, Краљево

Телефон: 036/397-777;  036/397-770

E-mail: office@kv-rda.org

www.kv-rda.org

 

Регионална развојна агенција „ЈУГ“

Адреса:  Балканска 2/3, Ниш

Телефон: 018/515-447

E-mail: info@rra-jug.rs

www.rra-jug.rs

 

Регионална развојна агенција „Златибор“

Адреса: Петра Ћеловића бб, Ужице

Телефон: 031/523-065, 031/510-098

E-mail: office@rrazlatibor.rs

www.rrazlatibor.co.rs

 

Регионална развојна агенција Бачка

Адреса: Булевар Михајла Пупина 20/II спрат, Нови Сад

Телефон: 021/557-781

E-mail: office@rda-backa.rs

www.rda-backa.rs

 

Регионална развојна агенција Срем

Адреса: Главна 172, Рума

Телефон: 022/470-910

E-mail: office@rrasrem.rs

www.rrasrem.rs

 

Регионална развојна агенција Санџака – SEDA

Адреса: 7. јула бб, Нови Пазар

Телефон: 020/332-700, 020/317-551 (fax)

E-mail: office@seda.org.rs

www.seda.org.rs

 

Регионална агенција за економски развој Шумадије и Поморавља

Адреса: Краља Петра I број 22, Крагујевац

Телефон: 034/302-701; 034/302-702

E-mail: officekg@redasp.rs

www.redasp.rs

 

Регионална агенција за развој и европске интеграције Београд

Адреса: Топличин венац 11/4, Београд

Телефон: 011/2186-730; 011/2186-740

E-mail: office@rarei.rs

www.rarei.rs

 

Регионална развојна агенција Подриња, Подгорине и Рађевине

Адреса: Јована Цвијића 20, Лозница

Телефон: 015/876-096; 015/875-993

E-mail: office@rrappr.rs

www.rrappr.rs

 

Регионална развојна агенција Браничево-Подунавље

Адреса: Стари корзо 30/3, Пожаревац

Телефон: 012/510-824

E-mail: office@rra-bp.rs

www.rra-bp.rs

 

Регионална развојна агенција ПАНОНРЕГ

Адреса: Трг Цара Јована Ненада 15, Суботица

Телефон: 024/554-107

E-mail: office@panonreg.rs

www.panonreg.rs

 

Агенција за регионални развој Расинског округа д.о.о Крушевац

Адреса: Танаска Рајића 18/3, Крушевац

Телефон: 037/202-336

E-mail: office@arrro.rs

www.arrro.rs

 

Регионална развојна агенција „Пчињског округа“ д.о.о. Врање

Адреса: Партизанска 10А/21, Врање

Телефон: 064/685-8604

E-mail: leda_vr@yahoo.com

www.veeda.rs

 

Регионална развојна агенција „Јужни Банат“

Адреса: Карађорђева бр.4, Панчево

Телефон: 013/2190-314, 013/2190-315

E-mail: office@rrajuznibanat.rs

www.rrajuznibanat.rs


Јавни позив је отворен до 01.04.2021. године.

Јавни позив, Упутство и други пратећи обрасци доступни су на електронским странама РАС, www.ras.gov.rs, као и на електронским странама АРРА и у штампаном облику у АРРА.

За детаљније информације можете се обратити РАС на електронску адресу:  zenemladissu2021@ras.gov.rs.


ПРЕУЗМИTE ФАЈЛ : JAVNI-POZIV-FINALNO word

Решење: pdf

Јавни позив - конкурс за финансирање (или/и суфинасирање) посебних програма/пројеката удружења у области социјалне заштите, борачко-инвалидске заштите, заштите лица са инвалидитетом и хуманитарних програма општине Трстеник за 2021 годину:pdfОбрасци за пријаву:

0 Образац за пријаву word


1 Анекс 1 Образац предлога пројекта word

2 Анекс 2 табеларни приказ буџета excel

Образац изјаве 1 word

Образац Изјаве 2 wordНа основу члана члана 38. став 1. и члана 39., у вези члана 44. став 2. Закона о јавним предузећима ('„Службени гласник Републике Србије” број 15/16 и 88/19) и Одлуке о спровођењу јавног конкурса за избор директора јавних предузећа чији је оснивач општина Трстеник, број: 022-18/2021-01 од 12.02.2021.године,

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ТРСТЕНИК

оглашава нови

ЈАВНИ КОНКУРС ЗА ИЗБОР ДИРЕКТОРА ЈАВНОГ ПРЕДУЗЕЋА ЗА УРЕЂИВАЊЕ ГРАЂЕВИНСКОГ ЗЕМЉИШТА „ТРСТЕНИК“


Подаци о јавном предузећу:

Јавно предузеће за уређивање грађевинског земљишта " Трстеник'' из Трстеника, Живадина Апостоловића бр. 8, ПИБ 101306962 мат. бр.17273388 . Предузеће има искључиво право и послује ради трајног обезбеђивања услова за уређивање, употребу, унапређење и заштиту грађевинског земљишта, коришћење, развој, одржавање, управљање, заштиту, уређивање и унапређивање добара од општег интереса и добара у општој употреби (локални и некатегорисани путеви и улице у насељима, кишна канализација, обале, тргови, платои, јавни паркови, јавна паркиралишта, спортски објекти, школски објекти, објекти културе, социјалне заштите, дечије заштите и др.), вођења инвестиционих послова за рачун општине, организације и надзора над спровођењем комуналних грађевинских радова, просторно планирање, обезбеђивања дугорочног снабдевања јавним осветљењем, заштите од штетног дејства воде као делатности од општег интереса, а све у циљу уредног задовољавања потреба општине и крајњих корисника.

Претежна делатност предузећа је 42.99 - изградња осталих непоменутих грађевина.

Радно место: Директор Јавног предузећа за уређивање грађевинског земљишта „Трстеник“ на период од 4 године.
За избор директора Предузећа потребно је испунити следеће услове:
 1. да је пунолетан и пословно способан;
 2. да је држављанин Републике Србије;
 3. да има стечено високо образовање на основним студијама у трајању од најмање четири године, односно на академским студијама у обиму од најмање 240 ЕСПБ бодова, мастер академским студијама, мастер струковним студијама, специјалистичким академским студијама или специјалистичким струковним студијама-економски, правни или технички,
 4. да има најмање пет година радног искуства на пословима за које се захтева високо образовање из услова из тачке 3.;
 5. да има најмање три године радног искуства на пословима који су повезани са пословима јавног предузећа;
 6. да познаје област корпоративног управљања;
 7. да има најмање пет година радног искуства у организовању рада и вођењу послова;
 8. да није члан органа политичке странке, односно да му је одређено мировање у вршењу функције у органу политичке странке;
 9. да није осуђиван на казну затвора од најмање шест месеци;
 10. да му нису изречене мере безбедности у складу са Законом којим се уређују кривична дела и то:
 • обавезно психијатријско лечење и чување у здравственој установи;
 • обавезно психијатријско лечење на слободи;
 • обавезно лечење наркомана;
 • обавезно лечење алкохоличара;
 • забрана вршења позива, делатности и дужности.

Место рада: Трстеник, Живадина Апостоловића бр. 8.

Стручна оспособљеност, знања и вештине кандидата оцењују се у изборном поступку увидом у податке из пријаве и доказе уз пријаву на јавни конкурс, писаном и усменом провером, односно на други одговарајући начин сходно потребама рада јавног предузећа, у складу са Законом којим се уређује правни положај јавних предузећа и Уредбом о мерилима за именовање директора јавног предузећа.

Рок за подношење пријаве: Рок за подношење пријаве је 30 дана од дана објављивања овог јавног конкурса у „Службеном гласнику РС“.

Адреса на коју се подносе пријаве: Пријава са доказима о испуњавању услова подноси се у запечаћеној коверти Комисији за за спровођење конкурса за избор директора јавних предузећа чији је оснивач општинa Трстеник, Одсек за скупштинске послове, општу управу и друштвене делатности, улица Књегиње Милице 5,37240 Трстеник,са назнаком „За јавни конкурс за избор директора Јавног предузећа за уређивање грађевинског земљишта ''Трстеник''.

Пријава на јавни конкурс и докази који се прилажу уз пријаву:

Пријава на јавни конкурс садржи: име и презиме кандидата, датум и место рођења, адресу становања, број телефона, e-mail адресу, податке о образовању, податке о врсти и дужини радног искуства и податке о посебним областима знања.

Докази који се прилажу уз пријаву:
 • Извод из матичне књиге рођених, (издат на обрасцу сходно Закону о матичним књигама („Службени гласник РС“ број 20/09 и 145/14);
 • Уверење о пословној способности (издато од стране надлежног центра за социјални рад);
 • Уверење о држављанству, не старије од шест месеци у односу на дан објављивања јавног конкурса у „Службеном гласнику РС“;
 • Диплома о стручној спреми;
 • Исправе којима се доказује радно искуство (потврде или други акти из којих се доказује најмање пет година радног искуства на пословима за које се захтева условом постављено високо образовање. Из наведених исправа потребно је да се јасно види на којим пословима, са којом стручном спремом и у ком периоду је стечено радно искуство);
 • Исправе којима се доказује радно искуство у организовању рада и вођењу послова (потврде или други акти из којих се доказује да лице има најмање пет година радног искуства у организовању рада и вођењу послова);
 • Исправе којима се доказује радно искуство на пословима који су повезани са пословима јавног предузећа (потврде или други акти из којих се доказује да лице да има најмање три године радног искуства на пословима који су повезани са пословима јавног предузећа);
 • Изјава кандидата дата под кривичном и материјалном одговорношћу да није члан органа политичке странке, односно да му је одређено мировање у вршењу функције у органу политичке странке;
 • уверење надлежног органа да лице није осуђивано на казну затвора од најмање шест месеци и уверење надлежног органа да му нису изречене мере безбедности у складу са законом којим се уређују кривична дела, и то:
 1. обавезно психијатријско лечење и чување у здравственој установи;
 2. обавезно психијатријско лечење на слободи;
 3. обавезно лечење наркомана;
 4. обавезно лечење алкохоличара;
 5. забрана вршења позива, делатности и дужности не старија од шест месеци од дана објављивања јавног конкурса у „Службеном гл.РС“.

Сви докази прилажу се у оригиналу или овереној фотокопији.

Неблаговеремене, неразумљиве и пријаве уз које нису приложени сви потребни докази, Комисија за спровођење конкурса за избор директора јавних предузећа чији је оснивач општина Трстеник, одбациће закључком против ког није допуштена посебна жалба.

Лице задужено за давање обавештења о јавном конкурсу је Весна Здравковић, дипл. правник, Председник Kомисије за спровођење јавног конкурса за избор директора јавних предузећа чији је оснивач општина Трстеник, тел: 069/614-305, сваког радног дана од 9 до 14 часова.

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ТРСТЕНИК

На основу члана 38. став 1. и члана 39. у вези члана 44. став 2. Закона о јавним предузећима (''Сл.гласник РС'', бр. 15/16 и 88/19) и Одлуке о спровођењу Јавног конкурса за избор директора Јавног комуналног стамбеног предузећа ''Комстан'' Трстеник чији је оснивач општина Трстеник, број 022-17/2021-01 од 12.02.2021.године,

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ТРСТЕНИК

Оглашава нови


ЈАВНИ КОНКУРС ЗА ИЗБОР ДИРЕКТОРА ЈАВНОГ КОМУНАЛНОГ

СТАМБЕНОГ ПРЕДУЗЕЋА „КОМСТАН” ТРСТЕНИК


Подаци о јавном комуналном предузећу: ЈКСП„КОМСТАН” Трстеник, улица Живадина Апостоловића бр.8, Матични број: 07175493, ПИБ: 101306946. Предузеће обавља комуналне делатности: снабдевање водом за пиће, пречишћавање и одвођење атмосферских и отпадних вода, управљање комуналним отпадом , одржавање чистоће на површинама јавне намене, управљање гробљима и погребне услуге, управљање пијацама и управљање вашарима, одржавање јавних зелених површина, одржавање улица и путева.

Претежна делатност предузећа је: 36.00 - Скупљање, пречишћавање и дистрибуција воде.

Радно место: Директор ЈКСП „КОМСТАН” Трстеник на период од 4 године.

За избор директора предузећа потребно је испунити следеће услове:
 1. да је пунолетан и пословно способан;
 2. да је држављанин Републике Србије;
 3. да има стечено високо образовање на основним студијама у трајању од најмање четири године, односно на основним академским студијама у обиму од најмање 240 ЕСПБ бодова, мастер академским студијама, мастер струковним студијама, специјалистичким академским студијама или специјалистичким струковним студијама;
 4. да има најмање пет година радног искуства на пословима за које се захтева високо образовање из услова из тачке 3.;
 5. да има најмање три године радног искуства на пословима који су повезани са пословима јавног предузећа;
 6. да познаје област корпоративног управљања;
 7. да има радно искуство у организовању рада и вођењу послова;
 8. да није члан органа политичке странке, односно да му је одређено мировање у вршењу функције у органу политичке странке;
 9. да није осуђивано на казну затвора од најмање шест месеци;
 10. да му нису изречене мере безбедности у складу са законом којим се уређују кривична дела, и то:
 • обавезно психијатријско лечење и чување у здравственој установи;
 • обавезно психијатријско лечење на слободи;
 • обавезно лечење наркомана;
 • обавезно лечење алкохоличара;
 • забрана вршења позива, делатности и дужности.

Место рада: Трстеник , улица Живадина Апостоловића бр.8.

Стручна оспособљеност, знања и вештине кандидата оцењују се у изборном поступку увидом у податке из пријаве и доказе уз пријаву на јавни конкурс, писаном и усменом провером, односно на други одговарајући начин сходно потребама рада јавног комуналног предузећа, у складу са Законом којим се уређује правни положај јавних предузећа и Уредбом о мерилима за именовање директора јавног предузећа.

Рок за подношење пријаве: Рок за подношење пријаве је 30 дана од дана објављивања овог јавног конкурса у „Службеном гласнику РС”.

Адреса на коју се подносе пријаве: Пријава са доказима о испуњавању услова подноси се у запечаћеној коверти Комисији за спровођење Јавног конкурса за избор директора јавних предузећа чији је оснивач општинa Трстеник, Одсеку за скупштинске послове, општу управу и друштвене делатности, улица Књегиње Милице 5,37240 Трстеник,са назнаком „За јавни конкурс за избор директора ЈКСП „КОМСТАН“ Трстеник.

Пријава на јавни конкурс и докази који се прилажу уз пријаву:

Пријава на јавни конкурс садржи: име и презиме кандидата, датум и место рођења, адресу становања, број телефона, e-mail адресу, податке о образовању, податке о врсти и дужини радног искуства и податке о посебним областима знања.

Докази који се прилажу уз пријаву:
 • Извод из матичне књиге рођених, (издат на обрасцу сходно Закону о матичним књигама;
 • Уверење о пословној способности (издато од стране надлежног центра за социјални рад);
 • Уверење о држављанству, не старије од шест месеци у односу на дан објављивања јавног конкурса у „Службеном Гласнику РС“;
 • Диплома о стручној спреми;
 • Исправе којима се доказује радно искуство (потврде или други акти из којих се доказује најмање пет година радног искуства на пословима за које се захтева условом постављено високо образовање);
 • Исправе којима се доказује радно искуство на пословима који су повезани са пословима јавног предузећа (потврде или други акти из којих се доказује да лице има најмање три године радног искуства на пословима који су повезани са пословима јавног предузећа);
 • Исправе којима се доказује радно искуство у организовању рада и вођењу послова (потврде или други акти из којих се доказује да лице има радно искуства у организовању рада и вођењу послова);
 • Изјава кандидата дата под кривичном и материјалном одговорношћу да није члан органа политичке странке, односно да му је одређено мировање у вршењу функције у органу политичке странке;
 • уверење надлежног органа да лице није осуђивано на казну затвора од најмање шест месеци и уверење надлежног органа да му нису изречене мере безбедности у складу са законом којим се уређују кривична дела, и то:
 1. обавезно психијатријско лечење и чување у здравственој установи;
 2. обавезно психијатријско лечење на слободи;
 3. обавезно лечење наркомана,
 4. обавезно лечење алкохоличара;
 5. забрана вршења позива, делатности и дужности , не старија од шест месеци од дана објављивања јавног конкурса у „Службеном гласнику РС“;

Сви докази прилажу се у оригиналу или овереној фотокопији.

Неблаговеремене, неразумљиве и пријаве уз које нису приложени сви потребни докази, Комисија ће одбацити закључком против кога није допуштена посебна жалба.

Лице задужено за давање обавештења о јавном конкурсу је Весна Здравковић, дипл. правник, Председник Kомисије, тел: 069/614-305, сваког радног дана од 9 до 14 часова.


СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ТРСТЕНИК

Јавни позив банкама заинтересованим за краткорочно кредитирање регистрованих пољопривредних газдинства уз учешће општине Трстеник у отплати камате на кредите pdf


Јавни конкурс за суфинансирање пројеката производње медијских садржаја у 2021. години

Јавни позив pdf

Изјава word

Образац 1 - буџет пројекта excel

Образац 1 - пријава за пројектно суфинансирање из области јавног информисања word

Комисија pdf

РЕШЕЊЕ о расподели средстава из буџета општине Трстеник за пројекте којима се остварује јавни интерес у области јавног информисања за 2021.годину 

ЈАВНО ОБАВЕШТЕЊЕ ЗА ПОДНОШЕЊЕ ГОДИШЊИХ ПРОГРАМА СПОРТСКИХ ОРГАНИЗАЦИЈА КОЈИМА СЕ ЗАДОВОЉАВАЈУ ПОТРЕБЕ И ИНТЕРЕСИ ГРАЂАНА У ОБЛАСТИ СПОРТА СА ТЕРИТОРИЈЕ ОПШТИНЕ ТРСТЕНИК ЗА 2022. ГОДИНУ

Јавно обавештење за 2022. годину word


Изјава за сукоб интереса word


Изјава за финансирање word

Образац бр. 1 - годишњи програми word


Пропратно писмо за финансирање word

ЈАВНИ ПОЗИВ ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОСЕБНИХ ПРОГРАМА СПОРТСКИХ ОРГАНИЗАЦИЈА КОЈИМА СЕ ЗАДОВОЉАВАЈУ ПОТРЕБЕ И ИНТЕРЕСИ ГРАЂАНА У ОБЛАСТИ СПОРТА СА ТЕРИТОРИЈЕ ОПШТИНЕ ТРСТЕНИК ЗА 2021. ГОДИНУ

Јавни позив за 2021. годину word

Изјава за сукоб интереса word

Изјава за финансирање word

Образац бр. 2 word

Пропратно писмо за финансирање word

Министарство привреде расписује Јавни позив за доделу бесповратних средстава у оквиру програма подстицања развоја предузетништва кроз финансијску подршку за жене предузетнице и младе у 2021. години. За све информације кликнути овде.

Министарство привреде расписује Јавни позив за доделу бесповратних средстава у оквиру програма подстицања развоја предузетништва кроз финансијску подршку за почетнике у пословању у 2021. години. За све информације кликнути овде.

Министарство привреде расписује Јавни позив за доделу бесповратних средстава у оквиру програма подстицања предузетништва кроз развојне пројекте у 2021. години. За све информације кликнути на линк овде.

Решење о расподели средстава из буџета општине Трстеник за пројекте којима се остварује јавни интерес у области јавног информисања за 2020.годину pdf

ЈАВНИ КОНКУРС ЗА ПОПУЊАВАЊЕ ИЗВРШИЛАЧКИХ РАДНИХ МЕСТА
Текст Јавног КОНКУРСАword

Обавештење о јавном конкурсу објављено је у дневном листу Политика дана 15.10.2020. године

Јавни конкурс за суфинансирање пројеката производње медијских садржаја у 2020. години pdf

Обрасци:
Изјава: word
Образац 1: пријава за пројектно суфинансирање из области јавног информисања word
Образац 1: буџет пројекта excel
Образац 2: наративни и финансијски извештај word
Образац 2: финансијски део извештаја excel

Решење о одабиру програма/пројеката којима се из буџета општине Трстеник додељују средстава за финансирање/суфинансирање програма/пројеката у области културе за 2020. годину pdf

Решење о одабиру програма/пројеката којима се из буџета општине Трстеник додељују средстава за финансирање/суфинансирање програма/пројеката у области заштите животне средине за 2020. годинуpdf

Вредновање пристиглих програма/пројеката удружења грађана од јавног интереса у области: заштите животне средине општине Трстеник за 2020. годинуpdf

Вредновање пристиглих програма/пројеката удружења грађана од јавног интереса у области: културе општине Трстеник за 2020. годинуpdf

Решење о расподели средстава црквама и верским заједницама за 2020. годину pdf

Решење о одабиру програма/пројекта којима се из буџета општине Трстеник додељују средства за финансирање у области етничких заједница и мањина са опредељеним средствима у укупном износу од 1.000.000,00 динара.pdf
Решење о одабиру програма/пројеката неформалних група грађана која су конкурисала на јавном позиву Акција "Да се ради и гради по твом" који се финансира из буџета општине Трстеник за 2020. годинуpdf


Решење о одабиру програма/пројеката којима се из буџета општине Трстеник додељује средстава за финансирање/суфинансирање програма/пројеката у области социјалне заштите, борачко-инвалидске заштите, и заштите лица са инвалидитетомpdf

Листа вредновања и рангирања пријављених пројеката о расподели средстава црквама и верским заједницама за 2020. годинуpdf

Вредновање пристиглих програма/пројекта удружења грађана од јавног интереса у области: унапређења положаја етничких заједница и мањина општине Трстеник за 2020. годину: pdf

Вредновање пристиглих пројекта неформалних група грађана која су конкурисала на јавном позиву Акција "Да се ради и гради по твом" који се финансира из буџета општине Трстеник за 2020. годину: pdf

Вредновање пристиглих програма/пројекта удружења грађана од јавног интереса у области: социјалне заштите, борачко-инвалидске заштите, заштите лица са инвалидитетом и хуманитарних програма општине Трстеник за 2020. годинуpdf

ЈАВНИ КОНКУРС ЗА ОРГАНИЗОВАЊЕ СПРОВОЂЕЊА ЈАВНИХ РАДОВА НА КОЈИМА СЕ АНГАЖУЈУ НЕЗАПОСЛЕНА ЛИЦА У 2020. ГОДИНИ

Јавни конкурс:  word

Prijava: word


ОБАВЕШТЕЊЕ О СУБВЕНЦИОНИСАЊУ КАМАТА НА КРЕДИТЕ ЗА ММСПП СЕКТОР


Општинско веће Општине Трстеник донело је Одлуку о субвенсионисању камата на кредите микро, малим и средњим предузећима и предузетницима за 2020. годину, број: 022-2/2020-03

Средства за субвенционисање камата за кредите намењене развоју привредних субјеката на територији Општине Трстеник обезбеђена су Одлуком о буџету Општине Трстеник за 2020. годину („Сл.лист општине Трстеник“, бр. 9/19).

Општина Трстеник ће субвенционисати камате на краткорочне кредите за обртна средства са роком отплате до 12 месеци.

Право на отплату камате на кредите имају привредни субјекти разврстани у складу са Законом као микро, мала и средња правна лица и предузетници са седиштем на територији општине Трстеник.

Износ кредита не може бити мањи од 500.000 динара, нити већи од 1.500.000 динара, са каматом до 8%.

За одобрене кредите, Општина субвенционише 100% обрачунате редовне камате за период трајања кредита.

Отплата камате на кредите неће се вршити за кредите који се користе за:
 1. Организовање игара на срећу, лутрија, кладионица и сличних намена;
 2. За рефинансирање кредита код друге банке:
 3. Производњу и промет роба и услуга које се према домаћим прописима и међународним конвенцијама сматрају забрањеним.

Право на субвенције остварује се подношењем захтева за одобрење кредита банкама са којима је Општина Трстеник закључила Уговор о пословној сарадњи за краткорочно кредитирање привредних субјеката и то:
 1. Банка „Војвођанска банка“ ад Нови Сад, Филијала Трстеник, Чајкина 1 , 37240 Трстеник
 2. Банка „Credit Agricole“ Србија АД Нови Сад, Филијала Трстеник, Кнегиње Милице бб, 37240 Трстеник
 3. Банка "Intesa", АД Београд, Филијала Трстеник - Цара Душана бб, 37240 Трстеник
 4. Банка "Банка Поштанска Штедионица" АД Београд , Филијала Трстеник, Ул. Цара Душана бр.8, 37240 Трстеник
 5. Банка "Комерцијална банка", АД Београд, Филијала Трстеник – Вука Караџића 46, 37240 Трстеник
чије су понуде биле благовремене, одговарајуће, прихватљиве и у складу са јавним позивом.

Захтев за одобрење кредита привредни субјекти могу поднети у горе наведеним банкама у Трстенику почев од 25.05.2020. до утрошка средстава предвиђених за субвенције, а најкасније до 15. новембра 2020. године.

У Трстенику,
25.05.2020. године

Oбавештење на основу Јавног позива банкама заинтересованим за краткорочно кредитирање регистрованих пољопривредних газдинства

Обавештење - Банка Интеса pdf

Обавештење - Војвођанска Банка pdf

Јавни позив за финансирање пројекта од јавног интереса - Акције "Да се ради и гради по твом".pdf


Обрасци за пријаву:


Образац за пријаву: word

Буџет: excel

Овлашћење: word
ОБАВЕШТЕЊЕ УДРУЖЕЊИМА ГРАЂАНА И ОРГАНИЗАЦИЈАМА ЦИВИЛНОГ ДРУШТВА У ОБЛАСТИ СОЦИЈАЛНЕ ЗАШТИТЕ, БОРАЧКО - ИНВАЛИДСКЕ ЗАШТИТЕ, ЗАШТИТЕ ЛИЦА СА ИНВАЛИДИТЕТОМ И ХУМАНИТАРНИХ ПРОГРАМА pdf

Решење о расподели средстава из буџета општине Трстеник за пројекте којима се остварује јавни интерес у области јавног информисања за 2020. годинуpdf

ЈАВНИ КОНКУРС ЗА ФИНАНСИРАЊЕ/СУФИНАНСИРАЊЕ, ПРОГРАМА/ПРОЈЕКАТА УДРУЖЕЊА ГРАЂАНА И ДРУГИХ ОРГАНИЗАЦИЈА ЦИВИЛНОГ ДРУШТВА ОД ЈАВНОГ ИНТЕРЕСА ИЗ ОБЛАСТИ КУЛТУРЕ ИЗ БУЏЕТА ОПШТИНЕ ТРСТЕНИК ЗА 2020. ГОДИНУ

ЈАВНИ ПОЗИВ/КОНКУРС ЗА ФИНАНСИРАЊЕ (или /и СУФИНАСИРАЊЕ) ПОСЕБНИХ ПРОГРАМА/ПРОЈЕКАТА УДРУЖЕЊА У ОБЛАСТИ У ЗАШТИТЕ ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ ОПШТИНЕ ТРСТЕНИК ЗА 2020. ГОДИНУ
1. Јавни позив word


Обрасци за пријаву:

0 Образац за пријаву word

1 Анекс 1 Образац предлога пројекта word

2 Анекс 2 табеларни приказ буџета excel

Образац изјаве 1 word

Образац Изјаве 2 word

Обрасци за извештавање:

1 Анекс 1 Образац наративног извештаја word

1 Анекс 1 Образац финансијског извештаја excel


ЈАВНИ КОНКУРС за доделу средстава црквама и верским заједницама које се финансирају из буџета општине Трстеник за 2020. годину

ЈАВНИ КОНКУРС word


ОБРАСЦИ ЗА ПРИЈАВУ:

1 Образац пријаве на конкурс 2020. word

2 АНЕКС 1 Образац предлога пројекта 2020. word

3 АНКЕС 2 Образац буџета пројекта 2020. word

ОБРАЗАЦ ИЗЈАВЕ 1 word

ОБРАЗАЦ ИЗЈАВЕ 2 word

ОБРАСЦИ ЗА ИЗВЕШТАВАЊЕ:

1 Наративни извештај 2020. word

2 Финансијски извештај 2020.  excel


ЈАВНИ ПОЗИВ / КОНКУРС ЗА ФИНАНСИРАЊЕ (или /и СУФИНАСИРАЊЕ) ПОСЕБНИХ ПРОГРАМА/ПРОЈЕКАТА УДРУЖЕЊА У ОБЛАСТИ У ОБЛАСТИ СОЦИЈАЛНЕ ЗАШТИТЕ, БОРАЧКО – ИНВАЛИДСКЕ ЗАШТИТЕ, ЗАШТИТЕ ЛИЦА СА ИНВАЛИДИТЕТОМ И ХУМАНИТАРНИХ ПРОГРАМА ОПШТИНЕ ТРСТЕНИК ЗА 2020. ГОДИНУ

ЈАВНИ ПОЗИВ word

0 Oбразац за пријаву word

1 АНЕКС 1 Образац предлога пројекта word

1 АНЕКС 1 Образац наративног извештаја word

2 АНЕКС 2 Табеларни преглед буџета excel

АНЕКС 2 Образац финансијског извештаја excel

Образац изјаве 1 word

Образац изјаве 2 word


ЈАВНИ ПОЗИВ / КОНКУРС ЗА ФИНАНСИРАЊЕ (или /и СУФИНАСИРАЊЕ) ПОСЕБНИХ ПРОГРАМА/ПРОЈЕКАТА УДРУЖЕЊА У ОБЛАСТИ УНАПРЕЂЕЊА ПОЛОЖАЈА ЕТНИЧКИХ ЗАЈЕДНИЦА И МАЊИНА ИЗ БУЏЕТА ОПШТИНЕ ТРСТЕНИК ЗА 2020. ГОДИНУ

2 ЈАВНИ ПОЗИВ word

1 АНЕКС 1 Образац предлога пројекта word

1 АНЕКС 1 Образац наративног извештаја word

0 Образац за пријаву word   

2 АНЕКС 2 Табеларни преглед буџета excel

АНЕКС 2 Образац финансијског извештаја excel

4 Образац изјаве 1 word

5 Образац изјаве 2 word

ЈАВНИ КОНКУРС ЗА ФИНАСИРАЊЕ/СУФИНАСИРАЊЕ ПОСЕБНИХ ПРОГРАМА/ПРОЈЕКАТА УДРУЖЕЊА ГРАЂАНА У ОБЛАСТИ ПРИВРЕДЕ ИЗ БУЏЕТА ОПШТИНЕ ТРСТЕНИК ЗА 2020. ГОДИНУ pdf

ОБРАСЦИ ЗА ПРИЈАВУ: 

0 Образац за пријаву word

1 АНЕКС 1 Образац предлога пројекта word

2 АНЕКС 2 табеларни преглед буџета excel

Образац изјаве 1 word

Образац изјаве 2 word


ОБРАСЦИ ЗА ИЗВЕШТАВАЊЕ:

1 АНКЕС 1 Образац наративног извештаја word

2 АНЕКС 2 Образац финансијског извештаја excel

КАЛЕНДАР ЈАВНИХ ПОЗИВА  excel

Јавни конкурс за суфинансирање пројеката производње медијских садржаја у 2020. години

Образац 1 - Пријава за пројектно суфинасирање из области јавног информисања word

Образац 1 - Буџет пројекта excel

Образац 2 - Наративни и финансијски извештај word

Образац 2 - Финансијски део извештаја excel

Медији  pdf

РЕШЕЊЕ pdf

Решење о одабиру програма/пројеката којим се из буџета општине Трстеник додељују средстава за финансирање/суфинансирање програма/пројеката у области пољопривреде по спроведеном поновном јавном конкурсу pdf

Решење о одабиру програма/пројеката којим се из буџета општине Трстеник додељују средстава за финансирање/суфинансирање програма/пројеката у области заштите животне средине по спроведеном поновном јавном конкурсу pdf

Вредновање пристиглих  програма/пројекта удружења грађана од јавног интереса у области: пољопривреде општине Трстеник за 2019. годину pdf

Вредновање пристиглих  програма/пројекта удружења грађана од јавног интереса у области: заштите животне средине општине Трстеник за 2019. годину pdf

РЕШЕЊЕ О РАСПОДЕЛИ СРЕДСТАВА ЦРКВАМА И ВЕРСКИМ ЗАЈЕДНИЦАМА ЗА 2019. ГОДИНУ pdf

Листа вредновања и рангирања пријављених пројеката о расподели средстава црквама и верским заједницама за 2019. годину pdf


ПОНОВНИ ЈАВНИ ПОЗИВ / КОНКУРС ЗА ФИНАНСИРАЊЕ (или /и СУФИНАСИРАЊЕ) ПОСЕБНИХ ПРОГРАМА/ПРОЈЕКАТА УДРУЖЕЊА У ОБЛАСТИ У ЗАШТИТЕ ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ ОПШТИНЕ ТРСТЕНИК ЗА 2019. ГОДИНУ pdf

ОБРАСЦИ ЗА ПРИЈАВУ: 

0 Образац за пријаву word

1 АНЕКС 1 Образац предлога пројекта word

2 АНЕКС 2 табеларни преглед буџета excel

Образац изјаве 1 word

Образац изјаве 2 word


ОБРАСЦИ ЗА ИЗВЕШТАВАЊЕ:

1 АНКЕС 1 Образац наративног извештаја word

2 АНЕКС 2 Образац финансијског извештаја excel

Решење о расподели средстава из буџета општине Трстеник за пројекте којима се остварује јавни интерес у области јавног информисања за 2019. годину pdf
Решење о одабиру прогрма/пројеката којима се из буџета општине Трстеник додељују средства за финансирање/суфинансирање програма/пројеката у области заштите животне средине по спорведеном поновном јавном позиву/конкурс који је општина Трстеник расписала 25 pdf
Вредновање пристиглих програма/пројеката удружења грађана од јавног интереса у области: заштите животне средине Трстеник за 2019. годину pdf
ЈАВНИ ПОЗИВ потенцијалним станарима за коришћење услуга Регионалног иновационог стартап центра Расинског округа pdf
РЕШЕЊЕ o одабиру програма /пројеката којима се из буџета општине Трстеник додељују средства за финансирање/суфинансирање програма/пројеката у области пољопривреде pdf

ПОНОВНИ ЈАВНИ ПОЗИВ ЗА ФИНАСИРАЊЕ/СУФИНАСИРАЊЕ ПОСЕБНИХ ПРОГРАМА/ПРОЈЕКАТА УДРУЖЕЊА ГРАЂАНА У ОБЛАСТИ ПРИВРЕДЕ ИЗ БУЏЕТА ОПШТИНЕ ТРСТЕНИК ЗА 2019. ГОДИНУ pdf
ПОНОВНИ ЈАВНИ КОНКУРС за доделу средстава црквама и верским заједницама које се финансирају из буџета општине Трстеник за 2019. годину
ПОНОВНИ ЈАВНИ КОНКУРС pdf

ОБРАСЦИ ЗА ПРИЈАВУ:

1 Образац пријаве на конкурс 2019. word

2 АНЕКС 1 Образац предлога пројекта 2019. word

3 АНКЕС 2 Образац буџета пројекта 2019. word

ОБРАЗАЦ ИЗЈАВЕ 1 word

ОБРАЗАЦ ИЗЈАВЕ 2 word

ОБРАСЦИ ЗА ИЗВЕШТАВАЊЕ:

1 Наративни извештај 2019. word

2 Финансијски извештај 2019.  excelРЕШЕЊЕ О ОДАБИРУ ПРОЈЕКАТА ИЗ ОБЛАСТИ ЕТНИЧКИХ ЗАЈЕДНИЦА И МАЊИНА pdf
РЕШЕЊЕ О ОДАБИРУ ПРОЈЕКАТА ИЗ ОБЛАСТИ СОЦИЈАЛНЕ ЗАШТИТЕ, БОРАЧКО - ИНАВЛИДСКЕ ЗАШТИТЕ, ЗАШТИТЕ ЛИЦА СА ИНВАЛИДИТЕТОМ, ХУМАНИТАРНИХ ПРОГРАМА pdf

Вредновање пристиглих програма/пројекта удружења грађана од јавног интереса у области: пољопривреде општине Трстеник за 2019. годину pdf

Вредновање пристиглих програма/пројекта удружења грађана од јавног интереса у области: унапређење положаја етничких заједница и мањина општине Трстеник за 2019. годину  pdf


Вредновање пристиглих програма/пројекта удружења грађана од јавног интереса у области: социјалне заштите, борачко-инавлидске заштите, заштите лица са инвалидитетом и хуманитарних програма општине Трстеник за 2019. годинуpdf


Други јавни конкурс за суфинансирање пројеката производње медијских садржаја у 2019. години pdf

Изјава word

Образац 1 - Буџет пројекта excel

Образац 1 - Пријава за пројектно суфинансирање из области јавног информисања word

Образац 2 - Финансијски део извештаја excel

Образац 2 - Наративни и финасијски извештај word

Решење о именовању стручне комисије за оценивање пројеката у области јавног информисања ради остваривања јавног интереса за 2019. годину pdfРЕШЕЊЕ o расподели средстава црквама и верским заједницама за 2019. годину pdf

ПОНОВНИ ЈАВНИ ПОЗИВ ЗЗС
Поновни јавни позив - екологија pdf

OБРАСЦИ ЗА ПРИЈАВУ:

0 Образац за пријаву word

1 АНЕКС 1 Образац предлога пројекта word

2 АНЕКС 2 Табеларни преглед буџета excel

Образац изјаве 1 word

Образац изјаве 2 word

ОБРАСЦИ ЗА ИЗВЕШТАВАЊЕ:

1 АНЕКС 1 Образац наративног извештаја word

2 АНЕКС 2 Образац финансијског извештаја excelПОНОВНИ ЈАВНИ ПОЗИВ / КОНКУРС ЗА ФИНАНСИРАЊЕ (или /и СУФИНАСИРАЊЕ) ПОСЕБНИХ ПРОГРАМА/ПРОЈЕКАТА УДРУЖЕЊА У ОБЛАСТИ У ОБЛАСТИ СОЦИЈАЛНЕ ЗАШТИТЕ, БОРАЧКО – ИНВАЛИДСКЕ ЗАШТИТЕ, ЗАШТИТЕ ЛИЦА СА ИНВАЛИДИТЕТОМ И ХУМАНИТАРНИХ ПРОГРАМА ОПШТИНЕ ТРСТЕНИК ЗА 2019. ГОДИНУ

1. ПОНОВНИ ЈАВНИ ПОЗИВ pdf

ОБРАСЦИ ЗА ПРИЈАВУ: 

0 Образац за пријаву word

1 АНКЕС 1 Образац предлога пројекта word

2 АНЕКС 2 табеларни преглед буџета excel

Образац изјаве 1 word

Образац изјаве 2 word

ОБРАСЦИ ЗА ИЗВЕШТАВАЊЕ:

1 АНЕКС 1 Образац наративног извештаја word

2 АНЕКС 2 Образац финансијског извештаја excel

ПОНОВНИ ЈАВНИ ПОЗИВ / КОНКУРС ЗА ФИНАНСИРАЊЕ (или /и СУФИНАСИРАЊЕ) ПОСЕБНИХ ПРОГРАМА/ПРОЈЕКАТА УДРУЖЕЊА У ОБЛАСТИ УНАПРЕЂЕЊА ПОЛОЖАЈА ЕТНИЧКИХ ЗАЈЕДНИЦА И МАЊИНА ИЗ БУЏЕТА ОПШТИНЕ ТРСТЕНИК ЗА 2019. ГОДИНУ
1. ПОНОВНИ ЈАВНИ ПОЗИВ pdf

ОБРАСЦИ ЗА ПРИЈАВУ:

0 Образац за пријаву word

1 АНЕКС 1 Образац предлога пројекта word

2 АНЕКС 2 Табеларни преглед буџета  excel

Образац изјаве 1 word

Образац изјаве 2 word

ОБРАСЦИ ЗА ИЗВЕШТАВАЊЕ:

1 АНЕКС 1 Образац наративног извештаја word

2 АНЕКС 2 Образац финасијског извештаја excel


ПОНОВНИ ЈАВНИ ПОЗИВ ЗА ФИНАСИРАЊЕ/СУФИНАСИРАЊЕ ПОСЕБНИХ ПРОГРАМА/ПРОЈЕКАТА УДРУЖЕЊА ГРАЂАНА У ОБЛАСТИ ПОЉОПРИВРЕДЕ  ИЗ БУЏЕТА ОПШТИНЕ ТРСТЕНИК ЗА 2019. ГОДИНУ pdf

ОБРАСЦИ ЗА ПРИЈАВУ: 

0 Образац за пријаву word

1 АНКЕС 1 Образац предлога пројекта word

2 АНЕКС 2 табеларни преглед буџета excel

Образац изјаве 1 word

Образац изјаве 2 word

ОБРАСЦИ ЗА ИЗВЕШТАВАЊЕ:

1 АНЕКС 1 Образац наративног извештаја word

2 АНЕКС 2 Образац финансијског извештаја excel

Решење о одабиру програма/пројекта којима се из буџета општине Трстеник додељују средства за финансирање/суфунансирање програма/пројекта у области заштите животне средине pdf
Вредновање пристиглих програма/пројекта удружења грађана од јавног интереса у области: заштите животне средине општине Трстеник за 2019. годину pdf

Решење о одабиру програма/пројекта којима се из буџета општине Трстеник додељују средства за финансирање/суфунансирање програма/пројекта у области социјалне заштите, борачко-инвалидске заштите, заштите лица са инвалидитетом, хуманитарних програма  по спроведеном јавном позиву/конкурсу који је општина расписала 12.03.2019. год. pdf

Решење о одабиру програма/пројекта којима се из буџета општине Трстеник додељују средства за финансирање/суфунансирање програма/пројекта у области пољопривреде по спроведеном јавном позиву/конкурсу који је општина расписала 25.02.2019. год. pdf

Јавни позив банкама за субвенционисање камате на кредите ММСП и предузетницима за 2019. год pdf
Одлука о условима и начину субвенционисања камате на кредите ММСП и предузетницима за 2019. год pdfВредновање пристиглих програма/пројекта удружења грађана од јавног интереса у области: унапређења положаја етничких заједница и мањина општине Трстеник за 2019. годину

Листа вредновања за ОЦД етничких заједница и мањина: pdfKонкурс за остваривање права на коришћење средстава из буџета општине Трстеник за давање подстицаја у пољопривредној производњи за 2019.годину на подручју општине Трстеник.

Дана 25. 04. 2019. године на основу Одлуке Скупштине општине Трстеник о Усвајању Програма подршке за спровођење пољопривредне политике и политике руралног развоја општине Трстеник, за 2019. годину бр. 320-11/2019-01 од 15.03.2019. године, расписан је конкурс за остваривање права на коришћење средстава из буџета општине Трстеник за давање подстицаја у пољопривредној производњи за 2019.годину на подручју општинеТрстеник.

На конкурсу могу да учествују регистрована пољопривредна газдинства-физичка лица укључујићи и предузетнике и правна лица , регистрована у Националном регистру пољопривредних газдинстава у складу са Законом о пољопривредном и руралном развоју. 

Текст конкурса са пратећим обрасцима за пријаву може се преузети са званичног сајта општине Трстеник www.trstenik.rs.

Kонкурс је отворен до утрошка средстава а најкасније до 15.11.2019.године. Пријаве са пратећом документацијом се могу доставити лично у Услужном центру општине Трстеник, канцеларија 6, или поштом на адресу: Општинска управа Трстеник-Комисија за имплементацију програма, 37240 Трстеник, Кнегиње Милице бр. 5.

За све информације по овом конкурсу можете се обратити Служби за пољопривреду сваког радног дана од 07-15 часова лично у канцеларији број 3. Општинске управе Трстеник или на телефон 037 202- 913 .

Документа везана за конкурс:

КОНКУРС РУРАЛНА ПОЉОПРИВРЕДА, 2019. word

ПРИЈАВА НА КОНКУРС word

ЗАХТЕВ ЗА ПОДРШКУ ИНВЕСТИЦИЈАМА word

ЗАХТЕВ ЗА ПОДСТИЦАЈ ЗА ОРГАНСКУ ПРОИЗВОДЊУ word

ЗАХТЕВ ЗА ПРОМОТИВНЕ АКТИВНОСТИ word

ЗАХТЕВ ЗА ОСИГУРАЊЕ УСЕВА, ПЛОДОВА...word


ТУРИСТИЧКА ОРГАНИЗАЦИЈА ОПШТИНЕ ТРСТЕНИК
37240 Трстеник,ул.Цара Душана 27,
тел: +381 37 715 263; info@turizamtrstenik.rswww.turizamtrstenik.rs

Поводом светског Дана заштите животне средине Туристичка организација општине Трстеник, Канцеларија за пољопривреду и Фонд за заштиту животне средине општине Трстеник, расписују

К О Н К У Р С
под називом „За зеленију и лепшу општину Трстеник“

Конкурс ће обухватити следеће категорије:
 1. најуређеније насељено место,
 2. најуређеније школско двориште
 3. најуређенија угоститељска башта 
 4. најлепше уређено кућно двориште и 
 5. најлепше уређен балкон.

Право учешћа за 1. категорију имају сва насељена места у општини Трстеник. 
Право учешћа за 2. категорију имају све школе на територији општине Трстеник.
Право учешћа за категорију 3. имају власници угоститељских башти на територији општине Трстеник који се пријаве у конкурсом предвиђеном року.
За категорију 4. и 5. право учешћа имају сви власници дворишта и балкона са подручја општине Трстеник који се пријаве у конкурсом предвиђеном року. 
Конкурс ће бити отворен до 15. маја 2019.године. 
Пријаве се могу вршити преко телефона 060 715 2635, ел.поштом на  info@turizamtrstenik.rs 

Пријава је у слободној форми и треба да садржи име и презиме, адресу и контакт телефон.
Један грађанин може поднети само једну пријаву. 

Оцењивање, на основу претходно утврђених критеријума, вршиће Комисија оформљена од стране Туристичке организације општине Трстеник увидом на терену. За насељена места и школска дворишта није потребна пријава јер ће Комисија обићи сва насељена места и све школе у општини Трстеник и на основу претходно утврђених критеријума извршити оцењивање.

Критеријуми за најуређеније насељено место су:
 • уређеност центра села
 • уређеност школе, дома културе, јавне чесме, споменика или другог јавног објекта
 • уређеност гробља
 • присуство/одсуство дивље депоније
 • учешћа у еколошким акцијама
 • укупан утисак.

Параметри који ће се оцењивати за најуређеније школско двориште су:
 • травњак,
 • украсно дрвеће,
 • украсно шибље и жива ограда, 
 • сезонско цвеће,
 • фонтана и други украсни објекти,
 • функционалност и усклађеност дворишта,
 • учешћа у еколошким акцијама
 • укупан утисак.

Параметри који ће се оцењивати за најуређенију угоститељску башту су:
 • украсне биљке у жардињерама
 • пратећи украсни објекти (нпр.фонтана и сл.)
 • допунски садржаји за госте (нпр.садржаји за децу или сл.)
 • функционалност и усклађеност
 • општи утисак

Параметри који ће се оцењивати за најлепше уређено двориште су:
 • травњак,
 • украсно дрвеће,
 • украсно шибље,
 • жива ограда,
 • сезонско цвеће,
 • фонтана и други украсни објекти,
 • функционалност и усклађеност дворишта,
 • укупан утисак.

Параметри који ће се оцењивати за најлепше уређен балкон су:
 • вишегодишње цвеће,
 • сезонско цвеће,
 • декорација и функција посуда за биљке,
 • усклађеност боја,
 • одржавање,
 • укупан утисак.

Сваки критеријум, односно параметар, носи одређени број бодова (од 0 до 20). Максималан број бодова који се може освојити је 100. 

Туристичка организација општине Трстеник оснива Комисију за избор најлепшег дворишта. Комисија обавља поступак избора најуређенијег насељеног места, најуређенијег школског дворишта, најуређеније угоститељске баште, најлепше уређеног кућног дворишта и најлепше уређеног балкона и састављена је од стручних лица из области хортикултуре, туризма, екологије и агрономије. У категорији најуређеније насељено место и најуређенија угоститељска башта проглашава се и награђује само прво место, а у остале три категорије проглашавају се и награђују прва три места.

Проглашење победника биће на завршној церемонији у оквиру манифестације „Трстеник на Морави“. 

Покровитељ: Туристичка организација општине Трстеник
Медијски покровитељ: РТВ Трстеник


ЈАВНИ ПОЗИВ ЗА ФИНАНСИРАЊЕ УДРУЖЕЊА ГРАЂАНА У ОБЛАСТИ ПРИВРЕДЕ 2019. година

Јавни позив pdf

Обрасци за пријаву:

1 Образац пријаве на конкурс 2019. word

2 АНЕКС 1 образац предлога пројекта 2019. word

3 АНЕКС 2 образац буџета пројекта 2019. excel

Образац изјаве 1 word

Образац изјаве 2 word

Обрасци за извештавање: 

1 Наративни извештај 2019. word 

2 финансијски извештај 2019. excel


ЈАВНИ ПОЗИВ ЗА ФИНАНСИРАЊЕ ЦРКАВА И ВЕРСКИХ ЗАЈЕДНИЦА 2019. година

Јавни позив pdf

Обрасци за пријаву:

1 Образац пријаве на конкурс 2019. word

2 АНЕКС 1 образац предлога пројекта 2019. word

3 АНЕКС 2 образац буџета пројекта 2019. word

Образац изјаве 1 word

Образац изјаве 2 word

Обрасци за извештавање: 

1 Наративни извештај 2019. word 

2 финансијски извештај 2019. excel


КОНКУРС ЗА СПОРТ
Нацрт јавног обавештења за 2020. годину pdf

Образац 1 word

Нацрт јавног позива за 2019. годину pdf

Образац 2 word


ЈАВНИ ПОЗИВ - ЗАШТИТА ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ
1. Јавни позив pdf

Обрасци за пријаву:

0 Образац за пријаву word

1 Анекс 1 Образац предлога пројекта word

2 Анекс 2 табеларни приказ буџета excel

Образац изјаве 1 word

Образац Изјаве 2 word

Обрасци за извештавање:

1 Анекс 1 Образац наративног извештаја word

1 Анекс 1 Образац финансијског извештаја excel


КОНКУРС ФОНДА ЗА МЛАДЕ ТАЛЕНТЕ 2017/18


КОНКУРС word


ПРИЈАВНИ ОБРАЗАЦ word


Вредновање пристиглих програма/пројекта удружења грађана од јавног интереса у области: заштита животне средине општине Трстеник за 2018. годину

Поновни јавни позив:pdf

Решење:pdf
РЕШЕЊЕ О ОДАБИРУ ПРОЈЕКАТА ИЗ ОБЛАСТИ КУЛТУРЕ
РЕШЕЊЕ pdf


Вредновање пристиглих предлога пројеката удружења грађана у области - култура - општине Трстеник за 2018. годину
ЛИСТА ВРЕДНОВАЊА pdf


Jaвни позив - Позивају се спортска удружења са седиштем на територији општине Трстеник да поднесу предлоге год. и посебних програма којима се остварују потребе и интереси грађана у области спорта за 2019 годину. 

Јавни позив: 

ОБРАЗАЦ 1: word

ОБРАЗАЦ 1а: word

ОБРАЗАЦ 2: word


РЕШЕЊЕ О ОДАБИРУ ПРОЈЕКАТА ИЗ ОБЛАСТИ СОЦИЈАЛНЕ ЗАШТИТЕ, БОРАЧКО-ИНВАЛИДСКЕ ЗАШТИТЕ И ЗАШТИТЕ ЛИЦА СА ИНВАЛИДИТЕТОМ
pdf

Вредновање пристиглих предлога пројеката удружења грађана у области - социјалне заштите, борачко - инвалидске заштите, заштите лица са инвалидитетом и хуманитарних програма општине Трстеник за 2018. годину 

Поновни јавни позив: pdfОГЛАС ЗА ПРИКУПЉАЊЕ ПИСАНИХ ПОНУДА ЗА ДАВАЊЕ У У ЗАКУП И НА КОРИШЋЕЊЕ ПОЉОПРИВРЕДНОГ ЗЕМЉИШТА У ДРЖАВНОЈ СВОЈИНИ У ОПШТИНИ ТРСТЕНИК

Оглас: pdf
Образац за пријаву: word

РЕШЕЊЕ О ИЗБОРУ ПРОЈЕКАТА УДРУЖЕЊА ГРАЂАНА У ОБЛАСТИ ПОЉОПРИВРЕДЕ pdf

РЕШЕЊЕ О ОДАБИРУ ПРОЈЕКАТА ИЗ ОБЛАСТИ ЕТНИЧКИХ ЗАЈЕДНИЦА И МАЊИНА
pdf

Вредновање пристиглих пројеката из области: етничке заједнице и мањине
pdf


Поновни јавни позив за расподелу средстава за финансирање/суфинансирање програма/пројекта удружења грађана у области привреде

Јавни позив: pdf
Поновни јавни позив за расподелу средстава за финансирање/суфинансирање програма/пројекта у области заштита животне средине

Јавни позив: pdf


* ОБРАСЦИ ЗА ПРИЈАВУ:

Образац за пријаву:word
Образац изјаве 1: word
Образац изјаве 2: word

Образац предлога пројекта: word

Табеларни преглед буџета: excel


* ОБРАСЦИ ЗА ИЗВЕШТАВАЊЕ:

Образац наративног известаја: word
Образац финансијског извештаја: excelЈавни конкурс за расподелу средстава за финансирање/суфинансирање програма/пројекта у области заштита животне средине

Јавни конкурс:pdf

Решење:pdfПОНОВНИ ЈАВНИ КОНКУРС ЗА ФИНАНСИРАЊЕ/СУФИНАСИРАЊЕ ПОСЕБНИХ ПРОГРАМА/ПРОЈЕКАТА УДРУЖЕЊА ГРАЂАНА У ОБЛАСТИ ПОЉОПРИВРЕДЕ ИЗ БУЏЕТА ОПШТИНЕ ТРСТЕНИК ЗА 2018. ГОДИНУ

ЈАВНИ КОНКУРС ЗА ФИНАСИРАЊЕ/СУФИНАСИРАЊЕ ПОСЕБНИХ ПРОГРАМА/ПРОЈЕКАТА УДРУЖЕЊА ГРАЂАНА У ОБЛАСТИ ПРИВРЕДЕ ИЗ БУЏЕТА ОПШТИНЕ ТРСТЕНИК ЗА 2018. ГОДИНУ

ЈАВНИ ПОЗИВ / КОНКУРС ЗА ФИНАНСИРАЊЕ (или /и СУФИНАСИРАЊЕ), ИЗБОР ПОСЕБНИХ ПРОГРАМА/ПРОЈЕКАТА УДРУЖЕЊА У ОБЛАСТИ КУЛТУРЕ ИЗ БУЏЕТА ОПШТИНЕ ТРСТЕНИК ЗА 2018. ГОДИНУ

Решење у одабиру програма пројекта у области културе pdf

ЈАВНИ КОНКУРС ЗА ДОНАЦИЈЕ ЦРКВАМА И ВЕРСКИМ ЗАЈЕДНИЦАМА КОЈЕ СЕ ФИНАНСИРАЈУ ИЗ БУЏЕТА ОПШТИНЕ ТРСТЕНИК ЗА 2018.

Јавни конкурс: pdf
Образац бр. 1 за пријаву: word
Образац бр. 2 буџет пројекта: word
Анекс 1 - Образац предлога пројекта: word
Решење о расподели pdfПоновни јавни позив за суфинансирање удружења у области пољопривреде

Јавни позив pdf


ЈАВНИ ПОЗИВ / КОНКУРС ЗА ФИНАНСИРАЊЕ (или/и СУФИНАСИРАЊЕ) ПОСЕБНИХ ПРОГРАМА/ПРОЈЕКАТА УДРУЖЕЊА У ОБЛАСТИ СОЦИЈАЛНЕ ЗАШТИТЕ, БОРАЧКО – ИНВАЛИДСКЕ ЗАШТИТЕ, ЗАШТИТЕ ЛИЦА СА ИНВАЛИДИТЕТОМ И ХУМАНИТАРНИХ ПРОГРАМА ИЗ БУЏЕТА ОПШТИНЕ ТРСТЕНИК ЗА 2018. ГОДИНУ

ЈАВНИ КОНКУРС ЗА ЕТНИЧКЕ ЗАЈЕДНИЦЕ И МАЊИНЕ

ЈАВНИ КОНКУРС ЗА ФИНАНСИРАЊЕ/СУФИНАСИРАЊЕ ПОСЕБНИХ ПРОГРАМА/ПРОЈЕКАТА УДРУЖЕЊА ГРАЂАНА У ОБЛАСТИ ПОЉОПРИВРЕДЕ ИЗ БУЏЕТА ОПШТИНЕ ТРСТЕНИК ЗА 2018. ГОДИНУ


trstenicani baner_levo_tot_gray Народни универзитет skgoGray
oup_baner_gray baner_levo_komstan Телевизија Трстеник baner_levo_direkcija
socijalaTSgray Народна библиотека domzdravlja scGray