37240 Трстеник, Кнегиње Милице 5 - Телефон: 381 (0)37 714-333; 714-598

Добродошли на званични сајт општине Трстеник

Четвртак 20 06 2024
Ћирилица

Интерна ревизија

sistem48app

stambene_zajednice

 

pecat

 

statut1

 
JNMZTrstenik

 

budze1t

 

sluzbeni_list

konkursi

poslovnik

poslovnikVECE

poslovnik_zalba

zastita

sistematizacija

lista-ovl-lica

odluka

kodeks

strateg


izvestaj2023

 

spisak

 

vodna_knjiga

plan

uzbunjivanje


rodna_ravnopravnost23

javnerasprave
 
swirl 

zasticeni_kupac


swirl

zahtev_infor_javni_znacaj

swirl

 

tribina


stalna_konferencija_gradova_fb

pocetna1

Сервисне информације

Почетна страна Јавни позив за едукацију родитеља о правилној употреби дечијих ауто-седишта
Промените величину слова:

На основу члана 19. Закона о безбедности саобраћаја на путевима ("Сл. гласник РС", бр. 41/2009, 53/2010, 101/2011, 32/2013 - одлука УС, 55/2014, 96/2015 - др. закон, 9/2016 - одлука УС, 24/2018, 41/2018, 41/2018 - др. закон, 87/2018, 23/2019 и 128/2020 - др. закон) и на основу Програма коришћења средстава за финансирање послова безбедности саобраћаја на територији општине Трстеник за 2023. годину, Општина Трстеник и Савет за безбедност саобраћаја општине Трстеник дана 27.12.2023. године, расписују

ЈАВНИ ПОЗИВ
за едукацију родитеља о правилној употреби дечијих ауто-седишта (Позив се односи на родитеље деце рођене у периоду
од 01.01.2023. до 31.12.2023. при чему ће за свако дете
бити обезбеђено бесплатно ауто-седиште)

1. Општина Трстеник и Савет за безбедност саобраћаја позивају родитеље деце рођене у периоду од 01.01.2023. до 31.12.2023. да присуствују едукацији/обуци правилне употребе дечијих ауто-седишта и бустера, која ће бити организована 12.01.2024. године у 12:00 часова, у биоскопској сали Дома културе Трстеник, а након које ће потпуно бесплатно добити хомологована дечија ауто-седишта носивости од 9 до 36 килограма.

2. Критеријуми за доделу аутоседишта су да оба родитеља (осим ако је у питању самохрани родитељ) имају пребивалиште на територији општине Трстеник и да је дете рођено у периоду од 01.01.2023. до 31.12.2023.

3. Потребна документација која се прилаже приликом пријављивања:
1. Попуњен пријавни формулар (преузима се на писарници),
2. Извод из матичне књиге рођених за дете (фотокопија), односно изводи из матичне књиге рођених за сву децу уколико су у питању близанци, тројке...,
3. Доказ о пребивалишту оба родитеља на територији општине Трстеник (фотокопије личних карата са адресом пребивалишта или очитане личне карте или потврде о пребивалишту)

4. Пријаве за доделу ауто-седишта за децу по овом јавном позиву подносе се Савету за безбедност саобраћаја општине Трстеник, непосредно на писарници Општинске управе Трстеник, ул. Кнегиње Милице 5, радним данима од 07:00 – 15:00.

Рок за подношење пријава је 11.01.2024. године (четвртак) до 15:00.

5. Уредним ће се сматрати онај захтев који је поднет на прописаном обрасцу, уз који је достављена тражена документација и који је потписан од стране подносиоца. Неблаговремени захтеви и захтеви који не испуњавају тражене услове неће бити разматрани.

За више информација о додели бесплатних ауто-седишта контакт особа је Драган Рашковић, председник Савета за безбедност саобраћаја, број телефона: 062/372595.

Јавни позив: pdf
Формулар: word

trstenicani baner_levo_tot_gray Народни универзитет skgoGray
oup_baner_gray baner_levo_komstan Телевизија Трстеник baner_levo_direkcija
socijalaTSgray Народна библиотека domzdravlja scGray