37240 Трстеник, Кнегиње Милице 5 - Телефон: 381 (0)37 714-333; 714-598

Добродошли на званични сајт општине Трстеник

Понедељак 27 03 2023
Ћирилица
Webp.net-gifmaker
call_s

Интерна ревизија

sistem48app

stambene_zajednice

 

pecat

 

statut1

 
JNMZTrstenik

poslovnik

 

budze1t

 

sluzbeni_list

konkursi


poslovnikVECE

poslovnik_zalba

zastita

dz

sistematizacija

lista-ovl-lica

odluka

kodeks

strateg


izvestaj2021

 

spisak

 

vodna_knjiga

plan


rodna_ravnopravnost23
 
swirl 

zasticeni_kupac


swirl

zahtev_infor_javni_znacaj

swirl

 

tribina


stalna_konferencija_gradova_fb

pocetna1

Почетна страна Одлука о укидању ванредне ситуације на територији општине Трстеник
Промените величину слова:

На основу члана 39. став 1. тачка 5. Закона о смањењу ризика од катастрофа и управљању ванредним ситуацијама („Сл. гл. РС“, бр. 87/2018), члана 44. Закона о локалној самоуправи („Сл. гл. РС“, бр. 129/2007, 83/2014-др. закон, 101/2016-др. закон и 47/2018), члана 56. став 1. тачка 11. Статута општине Трстеник („Службени лист општине Трстеник“, бр. 1/2019) и Закључка општинског Штаба за ванредне ситуације Општине Трстеник, број: 06-13-1/2021-02 од 20.01.20201 године, председница Општине Трстеник, доноси:

ОДЛУКУ
О УКИДАЊУ ВАНРЕДНЕ СИТУАЦИЈЕ ЗА ЦЕЛУ ТЕРИТОРИЈУ ОПШТИНЕ ТРСТЕНИК

  1. Укида се се ванредна ситуација за целу територију Општине Трстеник проглашена, Одлуком председника општине, број: 87-20/2020-02 од 30.09.2020. године, због побољшане епидемиолошке ситуације и пада оболелих од заразне болести COVID – 19, јер је стопа оболовења од болести COVID – 19 три недеље у назад испод просечне стопе оболевања за Расински округ.
  1. Све мере које су донете у циљу спречавања и сузбијања заразне болести COVID – 19, а које су пропсане Уредбом о мерама за спречавање и сузбијање заразне болести COVID-19 („Сл. гласник РС“, бр. 151 од 15. децмбра 2020.  године, 152 од
18. децембра 2020 године, 153 од 21. децембра 2020.  године, 156 од 25. децембра 2020 године и 158 од 29. децембра 2020 године, 1 од 11. јануара 2021. године) остају на снази све док то налаже епидемиолошка ситуација.
  1. Ступањем на снагу ове одлуке, престаје да важи Одлука којом је ова ванредна ситуација проглашена број: 87-20/2020-02 од 30.09.2020. године.
  1. Ову одлуку доставити Окружном штабу за ванредне ситуације Расинског управног округа, Републичком штабу за ванредне ситуације - Сектору за ванредне ситуације, Одељењу за ВС у Крушевцу, јавним предузећима, установама и другим учесницима у спровођењу мера заштите и спасавања.
  1. Ова одлука ступа на снагу даном доношења и објавиће се у ''Службеном листу Општине Трстеник''.   

О б р а з л о ж е њ е

Дана 20.01.2021. године Штаб за ванредне ситуације општине Трстеник је, Закључком број: 06-13-1/2021-02 од 20.01.2021. године, предложио председници општине Трстеник укидање ванредне ситуације на целој територији општине Трстеник јер на основу предлога ЗЗЈЗ Крушевац, од 19.01.2021 утврђено да нема разлога да ванредна ситуација остане на снази јер је стопа обољевања испод просечне стопе обољевања у Расинском округу. Процена Штаба је да није потребно увођење и примењивање додатних мера на територији општине Трстеник, већ је довољно примењивање и поштовање мера Владе Републике Србије.

            На основу горе наведеног Штаб за ванредне ситуације општине Трстеник предлаже председници општине Трстеник укидање ванредне ситуације на територији општине Трстеник.
  
Број: 06-13-2/2021-02

У Трстенику
Дана: 20.01.2021. године у 08:00 часова
                                  
ПРЕДСЕДНИЦА ОПШТИНЕ ТРСТЕНИК
_________________________
Милена Турк, дипл. хемичар

 

trstenicani baner_levo_tot_gray Народни универзитет skgoGray
oup_baner_gray baner_levo_komstan Телевизија Трстеник baner_levo_direkcija
socijalaTSgray Народна библиотека domzdravlja scGray